Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pohjois-Savossa kiinnostus markkinoinnin digitaalisuuteen ja siihen liittyvään koulutukseen on kasvussa

Digitaalisuuden hyödyntämisellä merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen

Menestysvaiheessa olevat kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät parhaiten digitaalisuutta. Vaikka digitaalisuus ei takaa menestystä, pienet ja keskisuuret yritykset hakevat kasvua voimakkaasti digitalisoinnin kautta, kertoo tuore tutkimus.

Yritysten digitalisaatiotavoitteet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, asiakaskokemukseen ja omien liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Vuoteen 2015 verrattuna tietotyön perustyövälineiden, kuten älypuhelinten, etäyhteyksien ja pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Pk-yritykset panostavat voimakkaasti myös digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Myös Pohjois-Savossa kiinnostus markkinoinnin digitalisuuteen ja siihen liittyvään koulutukseen on kasvussa.

- Syksyn 2016 suosituimpia koulutuksia ovat olleet digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutukset sekä ympäri maakuntaa järjestetyt yhdeksän päivän toimitusjohtajavalmennukset, joissa digitalisaation tuomat mahdollisuudet on myös huomioitu osana valmennuksia, kertoo projektipäällikkö Outi Savolainen, Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hankkeesta *.

YOM-hankkeen ensimmäisen puolen vuoden tuloksista tulee myös ilmi myyntiin ja markkinointiin liittyvät digitalisaatiotavoitteet.

- Pohjoissavolaisten yritysten suurimpana välittömänä kehittämiskohteena on sosiaalisen median hyödyntäminen sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissa. Myös tulevaisuuden kehittämiskohteena yritykset näkevät digitaalisen markkinoinnin taidot, erityisesti verkkokauppaosaamisen, Savolainen jatkaa.

Elisan ja Suomen Yrittäjien tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten suhdetta digitaalisuuteen sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä yrityksissä. Tutkimuksessa yritykset jaoteltiin kuuteen ryhmään niiden elinkaaren vaiheen perusteella. Tulosten mukaan digitaalisuutta hyödyntävät selvästi parhaiten asemansa jo vakiinnuttaneet menestysvaiheessa olevat yritykset, jotka tavoittelevat kasvua.

Digitaalista liiketoimintaa tekevät yritykset hakevat kasvua

Digitaalista liiketoimintaa tekevien yritysten kasvuhalut ovat selvästi muita suuremmat, sillä peräti 40 prosenttia niistä tavoittelee voimakasta kasvua (+ 30 prosenttia). Lähes yhtä suuri osuus yrityksistä on kasvanut viimeiset viisi vuotta vähintään 10 prosentin vuosivauhdilla.

Selvityksen mukaan menestysvaiheessa olevat asemaansa tyytyväiset yritykset ovat jääneet monin osin digitalisaation vauhdista.

– Suomessa on paljon yrityksiä, joiden liiketoiminnan digitaalisuuden aste riittää nyt, mutta joiden tuotteiden ja palveluiden haastajat voivat digiliiketoiminnan rajattomuuden ja skaalautuvuuden takia tarjota hyvin lyhyessäkin ajassa nykyisen tarjonnan korvaavia ratkaisuja, Neimala sanoo.

– Digitaalisuus yhdistetään usein kilpailuedun tavoitteluun, mutta monilla yrityksillä tähtäin on turhan lyhyt. Digitalisointi tulisi nähdä jatkuvana toiminnan kehittämisenä ja siten kilpailukyvyn ylläpitona, johtaja Jorma Niemelä Elisan Yritysasiakkaat-yksiköstä huomauttaa.

- Tutkimuksenkin mukaan välimatka tämän ymmärtäneiden edelläkävijöiden ja asemaansa tyytyväisten pk-yritysten välillä on liian suuri. Vain joka kymmenes yritys on tunnistanut, miten digitalisaatio voisi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä havaintoa.

Yrittäjän asenne ratkaisee

Tutkimuksen mukaan yrityksen kasvutavoitteen jälkeen seuraavaksi tärkein yrityksen digitalisoinnin astetta selittävä tekijä on yrittäjän on suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan.

– Se erottaa menestyjät muista yrityksistä. Lähes yhtä kriittinen menestystekijä on riittävä digiosaaminen. On selvää, että erityisesti pienet yritykset tarvitsevat lisää koulutusta ja sparrausta, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen sanoo.

– Vaikka tutkimus osoitti, että kehitykselle on vielä paljon tilaa, olemme hyvin iloisia pk-sektorin ottamista edistysaskelista. Pk-yritykset vastaavat yli puolesta kaikkien suomalaisyritysten liikevaihdosta, joten digitaalisuudesta saatava kilpailukyky vaikuttaa merkittävällä tavalla koko Suomen kilpailukykyyn. Juuri tätä haluamme olla mukana tukemassa, Jorma Niemelä sanoo.

Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Vastanneet yrittäjät edustavat 1-50 hengen yrityksiä.

Näin tutkimus tehtiin:

 • Kyselytutkimukseen vastasi 730 yrittäjää, joista 632 kuului Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriin
 • Tutkitut yritykset työllistävät 1-50 henkeä
 • Tutkimuksen aiheisto kerättiin elo-syyskuussa 2016
 • Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy
 • Tutkimusraportin voi ladata täältä

*) Yritys oppii ja menestyy -palvelu

 • kesto 1.11.2015 - 31.12.2017
 • budjetti n. 1,3 milj. €
 • pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama palvelu
 • pureutuu digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa
 • päätoteuttaja on Savon Yrittäjät ja osatoteuttajina Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Navitas Kehitys Oy sekä Ylä-Savon ammattiopisto.
 • Lisätietoja: www.yrittajat.fi/yom
 • Hankkeen ensimmäisen puolen vuoden tuloksista voi lukea täältä!

Lisätietoja:

Outi Savolainen, projektipäällikkö
Yritys oppii ja menestyy –palvelu (YOM)
Savon Yrittäjät
p. 044 368 0508, outi.savolainen(at)yrittajat.fi