Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Digi

Yli 70 %:lla pohjoissavolaisista mikroyrittäjistä on puutteita sosiaalisen median hyödyntämisessä

Mikroyrittäjät hyötyvät someosaamisesta oman liiketoimintansa kehittämisessä.

Mikroyrityksen on osattava käyttää eri kanavia, jotta asiakkaita riittää jatkossakin. Pienten yritysten etuna on se, että niillä on mahdollisuus kehittää sosiaalisen median osaamistaan nopeammin kuin suurten yritysten.

Pk-yritysbarometrin (1/2019) mukaan Pohjois-Savossa ollaan yleisesti ottaen hieman muuta maata alhaisemmalla tasolla digitaalisten työkalujen ja palveluiden hyödyntämisessä liiketoiminnassa. Sosiaalisen median hyödyntäminen on kuitenkin muuta maata korkeammalla, mikä selittynee sillä, että alueella on vahvasti panostettu yritysten sosiaalisen median koulutukseen. 

Koulutuksilla kurotaan osaamiskuilut kiinni

Pienille yrityksille suunnattuja, tuettuja sosiaalisen median koulutuksia on tärkeää järjestää jatkossakin, jotta pienet yritykset pärjäävät yhä kovenevassa kilpailussa. Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu auttaa yrityksiä someosaamisen lisäämisessä. 

- Erilaiset sometaitoja ja -osaamista lisäävät koulutukset ovat meillä selkeästi kysytyimpiä. On hienoa, että yritykset ovat ymmärtäneet someosaamisen tarpeen ja hakeutuvat kouluttautumaan. Syksyn koulutuskalenterissamme on kahdeksankymmentä pk-yrityksille suunnattua ja tuettua koulutusta. Koulutusaiheita löytyy laajasti aina kiinnostavan somesisällön tuottamisesta, liikkuvan kuvan (videon) hyödyntämiseen sekä tehokkaisiin SomeTrainer-pienryhmäkokonaisuuksiin saakka, kertoo YOM-palvelun projektipäällikkö Mia Hakulinen.

Naiset arvottavat someosaamista korkeammalle

Suomessa ei juurikaan ole tutkittu mikroyrittäjien sosiaalisen median taitoja, vaan kaikki tilastokeskuksen tutkimukset oli tehty vain yli kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin. Suomen yrityskannasta kuitenkin mikroyrityksiä on yli 93 %. 

Savon Yrittäjät tilasi tutkimuksen Yritys oppii ja menestyy -hankkeen keräämistä osaamiskartoituksista vuosilta 2016-2018. Tutkimus rajattiin koskemaan pohjoissavolaisia mikroyrittäjiä ja heidän sosiaalisen median hyödyntämisen taitoja. Aineistoksi oli kertynyt kahden vuoden aikana yli neljäsataa osaamiskartoitusta ja näistä mikroyrittäjien vastauksia oli 296 kappaletta.

Konkreettisena tuloksena tässä tutkimuksessa selvisi, että mikroyrittäjistä 72,6 prosentilla oli sosiaalisen median hyödyntämisen osaamisessa puutteita. Naiset antoivat some-osaamiselle merkityksen 4,23 ja miehet 3,66 (asteikko 1-5). Some-osaamisen puutteissa ei merkittävää eroa sukupuolten välillä ilmennyt. Ikäryhmittäin nuoremmat yrittäjät antoivat some-osaamiselle suuremman merkityksen kuin vanhemmat ja osaamisessa puutteita oli eniten yli 54-vuotiailla yrittäjillä. Suurimmat osaamisen puutteet löytyivät prosessiteollisuuden ja tuotantoalan yrityksistä. 

Yritysten kotipaikkojen mukainen vertailu toi esille, että rautalampilaiset antoivat suurimman merkityksen sosiaalisen median hyödyntämisen osaamiselle ja heillä oli myös suurimmat puutteet osaamisessa. Pienimmän merkitystason antoivat sonkajärveläiset ja heillä oli myös riittävää osaamista.

Tutkimus: Opinnäytetyö, Savonia-ammattikorkeakoulu: Kuinka hyviä pohjoissavolaiset mikroyrittäjät ovat sosiaalisen median hyödyntämisessä viestinnässä ja markkinoinnissa, Tuija Kokkonen

Lisätietoja: 
Mia Hakulinen, projektipäällikkö
Savon Yrittäjät
Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu
p. 044 368 0508, mia.hakulinen(at)yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/yom