Etusivu > Savon Yrittäjät > Www.yrittajat.fi

Etsi

Emergency banner

Yrittäjien HelpDesk -puhelinneuvonta

Savon Yrittäjien HelpDesk -hanke tarjoaa ilmaista puhelinneuvontaa yrityksille koronan aiheuttamiin ongelmiin liittyen. Hanke on kilpailutusvaiheessa.

Savon Yrittäjät hakee asiantuntijoita HelpDesk-hankkeeseen

Uusi ESR -rahotteinen hanke tukee yrittäjää koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Asiantuntijat hankkeeseen haetaan kilpailutuksen kautta.

Savon Yrittäjillä on käynnistynyt 1.5.2020 alkaen 6 kuukauden mittainen Yrittäjien HelpDesk ESR -rahoitteinen hanke. Hankkeeseen haetaan julkisella kilpailutuksella asiantuntijoita antamaan yrityskohtaista puhelinneuvontaa yrittäjän itse määrittämiin kysymyksiin ja aihealueisiin.

Hanke tukee yrittäjiä laaja-alaisesti ja sen tavoite on säilyttää yritykset ja niissä olevat työpaikat kriisin yli ja sen jälkeen. Henkilökohtaisella neuvonnalla lisätään yrittäjien työhyvinvointia. Toimenpiteillä myös parannetaan yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä koronan tuomiin nopeisiin muutoshaasteisiin.

Tutustu kilpailutukseen Hilmassa ja hae mukaan!

Hankkeen tarkoitus on siis tukea laaja-alaisesti yrittäjiä ja yritysten jatkuvuutta. Asiantuntijoiden henkilökohtaisella neuvonnalla lisätään yrittäjien työhyvinvointia ja toimenpiteillä parannetaan yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä koronan tuomiin nopeisiin muutoksiin. 

Miten tämä sitten toimii? Neuvontapalvelun palvelutilauksia koordinoi Savon Yrittäjät. Neuvontapalvelua tarvitseva yritys tekee palvelupyynnön Savon Yrittäjien nettilomakkeella tai soittaa pyynnön Savon Yrittäjille. Savon Yrittäjät lähettää yhteydenottopyynnön parhaaksi katsotulle palveluneuvojalle, joka on yhteydessä avun tarvitsijaan mahdollisimman pian.  

Vastauksia kilpailutukseen liittyen

1) Mikä on vastuullisen asiantuntijan rooli? Olemme suunnitelleet tähän tiimiä. Onko vastuullisen asiantuntijan on itse annettava neuvontaa? Jos niin, missä määrin?

Tarjoaja nimeää tarjouksessaan Palvelun vastuullisen neuvojan. Vastuullinen neuvoja vastaa Palvelusta ja sen suorittamisesta sekä siitä, että Palvelu suoritetaan hankintasopimuksen mukaisesti.

Vastuullinen neuvoja nimetään täyttämällä CV-lomake (liite 2 C). CV-lomakkeessa (liite 2 C) määritellään ja kuvataan ko. henkilön ammatillinen pätevyys, kokemus ja palvelun tuottamisen aikataulu. Nimeämällä vastuullisen neuvojan Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjouksessa esitelty henkilö on toteuttamassa ostettua Palvelua sekä vastuussa Palvelun laadusta. Vain nimetty asiantuntija voi tarjota palvelua, ei tiimi.

Palvelun vastuullisella neuvojalla/ asiantuntijalla tulee olla vähintään kuusi (6) referenssiä osa-alueen neuvonnasta. Referenssi ei voi olla yli 6kk vanha (lomake 2B).

Mikäli tarjoaja yritys haluaa tarjota useampaa neuvojaa/ asiantuntijaa joko samaan tai useampaan eri kategoriaan, niin jokaisesta nimetystä henkilöstä tulee tehdä oma erillinen tarjous. Tarjouksesta tulee ilmetä se, mihin kategoriaan neuvoja/ asiantuntija nimetään.

 

2) Onko neuvonnan määrällä joku takaraja. Kolmanteen osa-alueeseen saa helposti käytettyä useampia päiviä. Voiko tarjota esim ½-päiväisen hinnan? Tarjouspyynnössä kyllä pyydettiin neuvontakohtaista hintaa.

Yrityskohtaisella neuvonnalla on noin kahden tunnin takaraja. Tarjouksessa pyydetään neuvonta/ puhelukohtaista hintaa ja puhelun kestot ovat arviolta 15 minuutista kahteen tuntiin. Puolen päivän hintaa ei voi tarjota. Mikäli ensimmäinen neuvonta soitto kestää esimerkiksi tunnin ja samaan asiaan palataan vaikka seuraavana päivänä tunniksi (takaraja 2h), niin tämä määritetään yhdeksi puheluksi. Mikäli puhelu kestää esimerkiksi 15 minuuttia ja yritystä on autettu ja asiaan ei enää palata, niin tästä maksetaan hyväksytylle palveluntarjoajalle hänen puhelinkohtainen tarjouksessa määrittämä hinta.

 

3) Neuvontapalvelu vaatii päivystystä ollakseen valmiina ottamaan yhteyttä asiakkaaseen saman päivän aikana. Miten yhteydenottojen jakoa koordinoidaan? Kaikista yhteydenotoista ei tiedä etukäteen kuinka kauan neuvonta vaatii. Jos valitsee neuvontapalveluajaksi esim ma-pe 9-16, huomioitteko sen yhteydenottopyyntöjen jakamisessa?

Neuvontapalvelun palvelutilauksia koordinoi Savon Yrittäjät. Neuvontapalvelua tarvitseva yritys tekee palvelupyynnön Savon Yrittäjien nettilomakkeella tai soittaa pyynnön Savon Yrittäjille. Savon Yrittäjät lähettää yhteydenottopyynnön valitulle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan tulee olla yhteydessä annettuun asiakkaaseen saman päivän aikana.

Mikäli kilpailutuksessa hyväksytty palveluntarjoaja/ asiantuntija ilmoittaa, että antaa neuvontaa ma-pe klo 9-16 välillä, niin hänelle ei ohjata neuvontapyyntöä, joka tulee esimerkiksi viikonloppuna. Mikäli palveluntarjoaja/ asiantuntija ilmoittaa palvelupyynnön tultua Savon Yrittäjiltä, että ei ehdi hoitamaan kyseistä palvelupyyntöä saman päivän aikana, niin palvelupyyntö ohjataan toiselle palveluntarjoajalle.

Palvelupyynnöt ohjataan puitekilpailutuksessa valitussa järjestyksessä. Mikäli palveluntarjoaja/ asiantuntija ilmoittaa, että ei ehdi hoitamaan palvelupyyntöä saman päivän aikana, niin palvelupyyntö ohjataan seuraavalle puitekilpailutuksessa valitulle palveluntarjoajalle/ asiantuntijalle.

 

4) Voidaanko neuvontapalvelun toteuttamisessa käyttää useampaa asiantuntijaa ja tarviiko nämä asiantuntijat ilmoittaa tai nimetä etukäteen ja onko heille asetettu joitain vähimmäisvaatimuksia?

Tarjoaja nimeää tarjouksessaan Palvelun vastuullisen neuvojan. Vastuullinen neuvoja vastaa Palvelusta ja sen suorittamisesta sekä siitä, että Palvelu suoritetaan hankintasopimuksen mukaisesti.

Vastuullinen neuvoja nimetään täyttämällä CV-lomake (liite 2 C). CV-lomakkeessa (liite 2 C) määritellään ja kuvataan ko. henkilön ammatillinen pätevyys, kokemus ja palvelun tuottamisen aikataulu. Nimeämällä vastuullisen neuvojan Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjouksessa esitelty henkilö on toteuttamassa ostettua Palvelua sekä vastuussa Palvelun laadusta. Vain nimetty asiantuntija voi tarjota palvelua, ei tiimi.

Palvelun vastuullisella neuvojalla/ asiantuntijalla tulee olla vähintään kuusi (6) referenssiä osa-alueen neuvonnasta. Referenssi ei voi olla yli 6kk vanha (lomake 2B).

Mikäli tarjoaja yritys haluaa tarjota useampaa neuvojaa/ asiantuntijaa joko samaan tai useampaan eri kategoriaan, niin jokaisesta nimetystä henkilöstä tulee tehdä oma erillinen tarjous. Tarjouksesta tulee ilmetä se, mihin kategoriaan neuvoja/ asiantuntija nimetään.