Etsi

Kuopio
13.03.2018
Klo 9-13
Koulutus

YOM Kuopio: Tietosuoja-asetuksen vaikutukset sopimuskäytäntöihin ja henkilötietojen siirtämiseen

Tietosuoja-asetuksen myötä kaikista henkilötietojen käsittelyä koskevista sopimuksista on laadittava kirjallinen sopimus, jonka tulee sisältää minimissään tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyt asiat. Henkilötietojen siirtämistä on myös arvioitava henkilötietojen alkuperäisen käyttötarkoituksen näkökulmasta. Esimerkiksi yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa on syytä jatkossa arvioida, onko henkilötietojen hyödyntäminen mahdollista jatkossa entiseen tapaan.

Koulutuksessa käsitellään henkilötietojen luovuttamista ja niitä koskevien sopimusten sisältöä. Sopimuksessa käydään läpi myös henkilötietojen luovutustilanteet EU:n ulkopuolelle. Koulutus on suunnattu sopimusasioista ja henkilötietojen käsittelystä vastaaville henkilöille yrityksissä.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttajana asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

Aika: ti 13.3.2018 klo 9-13

PaikkaKuopio (tarkempi ilmoitetaan myöhemmin)

HINTA50€ /osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, yrityksen koko 1-249 työntekijää; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea) TAI 125€ / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN 12.3.2018  aamupäivään mennessä:

http://bit.ly/tietosuoja-sopimukset

Lisätietoja

Mia Hakulinen, 044 3680 508,