Etsi

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus 2020

YOM KUOPIO: Esimiesvalmennus 2020

Aika

12.3.2020 | 9:00

Paikka

Kuopio

Hinta

500€/osallistuja(pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo+Joroinen, henkilöstön määrä 1–249;tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000€/muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)
Koulutus

Tavoitteet:     

1. Auttaa osallistujia sisäistämään esimiestyön olemus ja luonne.

2. Auttaa ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee.

3. Auttaa saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestykselliselle hoitamiselle.

4.Vahvistaa osaamista ja itsetuntoa esimiestehtävien hoidossa.

 

1. JAKSO, Sisältö pääpiirteittäin:

1. päivä 12.3.2020 klo 9.00–16.30 

 • Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä esittäytyminen
 • Yleensä yritystoiminnasta ja esimiehenä toimimisesta
 • Yritystoiminnan ja -strategian ydinkohdat
  • missio, visio
  • yrityskulttuuri ja arvot
  • strategiat ja toimintapolitiikat, tavoitteet ja päämäärät
 • Operatiivinen toiminta ja sen tehokas toteuttaminen strategian pohjalta
  • tuotekehitys
  • markkinointi
  • talous ja hallinto                 
 • Esimiehen rooli ja merkitys strategian jalkauttajana ja operatiivisen toiminnan toteuttajana    
 • Yritystalouden perusteet
  • yrityksen tilinpäätös ja sen rakenne, tuloslaskelma ja tase
 • Esimiestyön sisältö ja luonne
  • työnantajan edustajana toimiminen
  • työnantajan odotukset / alaisten odotukset
 • Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja   Juha Poltinora

 

2. JAKSO, Sisältö pääpiirteittäin:

1. päivä 2.4.2020 klo 9.00–16.30                                       

 • Jakson sisältö ja tavoitteet sekä edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen
 • Esimiestyö käytännössä
  • toimiminen työnantajan edustajana
  • asioiden johtaminen; management
  • vastuualueet, tavoitteet, mittarit
 • Esimiestyö käytännössä jatkuu..
  • töiden organisointi, edellytyksien järjestäminen
  • tehtävien antaminen, tehtävien suorituksen valvonta
 • Henkilöstöasioiden hoito
  • henkilöstön valinta/rekrytointi
  • perehdyttäminen
  • kehittäminen
  • tiedottaminen
 • Delegointi; oikeiden asioiden tekeminen…, tehtävä                          
 • Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja   Juha Poltinora

 

2. päivä 3.4.2020 klo 9.00–16.30                                       

 • Edellisen päivän pääkohtien mieliin palauttaminen
 • Työsuhteita ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö.
  • työsuhteita ja esimiestyötä ohjaavan lainsäädännön kokonaisuus
  • työnjohto-oikeus ja sen ulottuvuudet;
  • mitä voi ja pitää tehdä, mitä ei voi tehdä.
 • Työehtosopimukset ja niiden merkitys
  • työsopimuslaki ja sen keskeinen sisältö
 • Työsuojelu ja sitä koskevat säännökset
 • Työaikalaki ja vuosilomalaki; vaikutukset ja soveltaminen
 • Henkilösuojalaki ja esimiehen velvollisuudet
 • Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja   Marleena Härkönen

3. JAKSO, Sisältö pääpiirteittäin:

1 päivä: 4.5.2020 klo 9.00–16.30                                      

 • Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä edellisten jaksojen pääkohtien mieliin palauttaminen
 • Johtajuus/leadership – esimiehen tehtäväkentässä
 • Ihmisten johtaminen – ydinvalmiudet
 • Itsensä johtaminen ja oman työn organisointi
 • Jaksaminen ja stressin hallinta
 • Ajankäyttö ja ajankäytön hallinta
 • Esimies ja työhyvinvointi
 • Yhteenveto ja palautekeskustelu

2. päivä: 5.5.2020 9.00–16.30                                             

 • Edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
  • johtamisviestintä
  • kysely, kuuntelu
  • palautteen antaminen
 • Tunneälyn merkitys esimiestyössä
 • Haasteelliset johtamistilanteet
  • ryhmätyö
 • Motivointi
 • Osaaminen; tunnistaminen ja kehittäminen
 • Hyvä esimiestoiminta, kertaus ja yhteenveto
 • Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen

Kouluttaja   Juha Poltinora                                                                              

Ilmoittautumiset: 4.3.2020 mennessä bit.ly/esimies2020Kuopio

Hinta: 500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää de minimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms.)

HUOM! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh. 10 henkilöä (max 15). Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun

Toteutus: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Lisätietoja:

Sinikka Karjalainen p. 040 7222817 tai
Heli Kauppinen p. 050 522 9974 tai