Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kuntapäättäjät yrittämisen edellytysten vauhdittajana

Uudet valtuutetut ovat aloittaneet elokuussa työskentelynsä. Kuopiossa päättäjien taakkana on 20 miljoonan euron rakenteellinen alijäämä. Tavoitteena on kuroa alijäämä kiinni vuoteen 2025 mennessä. Töitä riittää, varsinkin jos tavoitteeseen on tarkoitus päästä muutoin kuin juustohöylällä leikkaamalla.

Menokuria pohtiessa on yhtä tärkeää kiinnittää huomiota myös tulopuoleen. Mistä lisää tuloja? Yrittäjät ja yritysten palveluksessa työskentelevät maksavat 80 % julkisen sektorin menoista. Päättäjien on tärkeää luoda yrittäjille mahdollisuuksia ja turvallinen ennakoitavissa oleva toimintakenttä. Tämä hyödyttää niin yrittäjää kuin myös julkisen sektorin palveluiden turvaamista. Väärin ei ole kai sekään, ottaen huomioon erityisesti vastuullisuuskysymykset, että päättäjät pohtisivat päätöstensä vaikutusten merkityksiä juuri oman alueensa yrittäjille.

Kuntapäättäjien on hyvä muistaa kaikessa päätöksenteossa niin yritysvaikutusten arviointi kuin myös se, että paikalliset hankintapäätökset luovat elinvoimaa alueelle. Jokaisen päättäjän on tärkeää tunnistaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Julkisten hankintojen merkitys pienille ja keskisuurille yrityksille on huomattava ja siksi on tärkeää, että julkiset hankinnat, ostot ja kilpailutukset valjastetaan yrittäjyyden vauhdittamiseksi. Hankintojen järjestämistavalla on merkitystä!

Kuopion Yrittäjien hankintafoorumi on saanut hyvän vastaanoton kaupungiltamme. Hankinnat nähdään yhteisenä tärkeänä asiana. Kaupunki on valmistelemassa uutta hankintaopasta, johon yrittäjät ovat antaneet omat kommenttinsa. Yrittäjät kokevat, että koulutus, aktiivinen markkinavuoropuhelu, yhteydenpito yrittäjiin tulevista hankinnoista ja tiedottaminen ovat edellytyksenä onnistuneille hankinnoille.  Näillä askelmerkeillä teemme Kuopiosta yhdessä entistä yrittäjämyönteisemmän kaupungin ja luomme edellytykset tuottaville hankinnoille.

 

Karoliina Partanen

Hankintafoorumin pj.
Kuopion Yrittäjien hallituksen jäsen
Kaupunginvaltuutettu

Kuopion Yrittäjien blogi - yrittäjistä ja yrittämisestä

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.