Etsi

VALTA VAIHTUU – AKTIIVINEN TOIMINTA JATKUU!

Eilen illalla järjestettiin Kuopion Yrittäjien sääntömääräinen syyskokous, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen, varapuheenjohtajana ja talousvastaavana toiminut Sirpa Karppi. Valta vaihtuu ensi vuoden alussa, jolloin kahden vuoden mittainen puheenjohtajan pestini päättyy.  Lämpimät onnittelut vielä Sirpalle!

Kokouksen aluksi palkitsimme yhdessä työeläkeyhtiö Elon yhteysjohtaja Raimo Luukkosen kanssa vuoden senioriyrittäjäksi valitun rakennusinsinööritoimisto Asko Tiihosen. Hänellekin lämpimät onnittelut! Palkitun video löytyy kotisivuiltamme, sieltä löydät tietoja myös muistakin päätöksistä, samoin kuin Facebookista

Mitä eväitä minä antaisin ensi vuoden alusta aloittavalle uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle? Seuraavia asioita tulee ainakin mieleen:

  • puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja hänen on hyvä olla laajasti perillä asioista, missä Kuopion Yrittäjät on mukana. Tässä häntä auttaa toiminnanjohtajamme Kirsi. Lisäksi yhdistyksemme hallinto-ohje ja eettiset säännöt auttavat. Puheenjohtajan tehtävä EI ole yhden miehen tai naisen show!
  • sidosryhmäyhteistyö on eräs sekä näkyvistä että näkymättömistä vaikuttamiskanavista ja hyviä suhteita kannattaa vaalia jatkossakin. Näitä tahoja on paljon, mainitsen tässä joitakin: Kuopion kaupunki päätöksentekijöineen, virkamiehineen ja päätöksentekoelimineen, Savon Yrittäjät, Kauppakamari, Uusyrityskeskus, oppilaitokset jne.
  • viestintä ei taida jatkossakaan vähetä, siihen kannattaa edelleen satsata. Ei niinkään määrää lisäten vaan sisältöä kehittäen

Olen tehnyt uudelle puheenjohtajalle perusteellisemmankin aineiston ikään kuin perehdyttämisen välineeksi ja työskentelyn avuksi, mutta toki uusi hallitus päättää omasta työskentelystään tarkemmin itse.

Hyväksyimme syyskokouksessa myös Kuopion Yrittäjien strategian vuosille 2018 – 2020 (linkki) ja siinä määrittelimme missioksemme helposti muistettavan ”pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta”. Kriittisiksi menestystekijöiksi määrittelimme seuraavat:

- jäseniä hyödyttävät palvelut

- monipuolinen yhteistyö verkostoissa

- innostuneet ja sitoutuneet luottamushenkilöt

Kunkin kohdan osalta kirjasimme vielä tavoitteita, keinoja niiden saavuttamiseksi ja mittareita onnistumisen arvioimiseksi.

Jo tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää kaikkia, joiden kanssa olen saanut työskennellä. Tulen kirjoittamaan vielä loppuvuoden aikana hieman yksityiskohtaisemman katsauksen kahteen puheenjohtajavuoteeni ja sen kokemuksiin sekä tuloksiin.

Tähän lopuksi sopii erinomaisesti eilen vahvistetun strategiamme tahtotila: Kuopion Yrittäjät on vetovoimainen ja vaikuttava toimija. Yrittäjyys pitää Kuopion elinvoimaisena!

Kuopion Yrittäjien blogi - yrittäjistä ja yrittämisestä

Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja
Sirpa Karppi