Etsi

Yritysvaikutusten arvioinnilla elinvoimaa

Kuopion kaupungin visiona on olla hyvän elämän pääkaupunki. Sitä ilmentää terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus sekä uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto.

Ilman yrityksiä kaupunki olisi kovin elinvoimaton. Yritykset tuottavat palveluita monipuolisesti, tuovat työpaikkoja ja verotuloja. Kuopion kaupunkialueella on yli 5400 yritystä, joissa on noin 50 000 työpaikkaa. Tästä syntyy elinvoimaisuus.

Keväällä kaupungin tehdessä päätöstä keskustan pysäköintimaksujen korottamisesta jäi yritysvaikutusten arviointi tekemättä. Lopullista päätöstä muutettiin kuitenkin saatujen palautteiden pohjalta, joten maksut eivät nousseet niin, että keskustan yritysten toiminta olisi vaarantunut. Meneillään olevissa katuremonteissa sen sijaan yritysvaikutuksia on arvioitu suorastaan mallikkaasti ja yrittäjiä on tiedotettu hyvin.

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn mukaan yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue on kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Yrittäjien mielestä hyvä valmistelu ja päätöksenteko ovat ripeää, avointa ja tasapuolista.

Yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa on väline kehittää kaupungin yrittäjyysmyönteisyyttä mielikuvien lisäksi myös käytännössä. Arvioinnin avulla kaupunki varmistaa, ettei päätöksillään aiheuta esteitä yritystoiminnan kehittämiselle, vaan pikemminkin poistaa yrittäjyyden esteitä.

Kuopion Yrittäjillä ja Kuopion kaupungilla on vahva halu yhdessä kehittää yrittäjämyönteisyyttä. Olemme yhdessä työstämässä yritysvaikutusten arvioinnin apuvälineeksi sähköistä lomaketta, joka ei lisää byrokratiaa, vaan jonka tavoitteena on helpottaa virkamiesten työtä.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei myöskään tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin vain yritysten ehdoilla. Arvioinnin avulla päätöksiä valmisteleville virkamiehille ja asioista päättäville lautakuntien jäsenille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa Kuopion elinvoimaisuuteen konkreettisesti.

Jotta Kuopio pysyy kasvavien kaupunkien listalla, on pyrittävä pysymään kilpailukykyisenä suotuisan yrittäjyysympäristön suhteen. Se on nimittäin niin, että kaikki Suomen kaupungit haluavat olla yrittäjämyönteisiä ja yritykset tuppaavat hakeutumaan sellaisiin kaupunkeihin, joissa on suotuisimmat olosuhteet. Olkoon kyse sitten Finnpulpista tai hotellilaivasta.

Elinvoimaa saa myös auringosta – mainiota kesää kaikille!

Kuopion Yrittäjien blogi - yrittäjistä ja yrittämisestä

Sirpa Karppi

Kirjoittaja on  Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja 2018.