Kuopion Yrittäjät | Yrittajat.fi

Etsi

Kuopion Yrittäjät

Kuopion Yrittäjät on vaikutusvaltainen yrittäjyyden asiantuntija

Kuopion Yrittäjät on vuonna 1980 Savon Yrittäjistä omaksi paikallisyhdistyksekseen eriytynyt yrittäjien oma järjestö, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet. Toimintamme tarkoitus on parantaa Kuopion alueen yrittäjien asemaa, kilpailukykyä ja yrittämisen edellytyksiä.  Jäsenistöömme kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä, kaikilta toimialoilta. Noin puolet jäsenistöstä on yksinyrittäjiä. 

Yhteiskuntavaikuttamisen lisäksi edistämme toiminnallamme yrittäjien välistä yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme jäsenillemme monipuolisia neuvontapalveluja sekä koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Tiedotustoimintamme on aktiivista.  

Kuopion Yrittäjät on paikallinen yrittäjäyhdistys, johon kuulumalla olet mukana myös Savon Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien toiminnassa. Jäsenmäärältään Suomen Yrittäjät on Suomen suurin elinkeinoelämän edunvalvontajärjestö, ja Kuopion Yrittäjät kuuluu Suomen suurimpien paikallisyhdistysten joukkoon.  
 
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Kuopion yrittäjien arvot, missio ja visio

Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa.

Vapaus: oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä Kuopion seudulla.

Vastuu: vastuu jäsenistä, vastuu Kuopion alueen kehityksestä edistämällä yrittäjyyttä ja yrittämisen toimintaedellytyksiä. Vastuuta on myös jäsenten ja järjestön sidosryhmien kohteleminen oikeudenmukaisella tavalla ja heidän näkemystensä huomioon ottaminen.

Luovuus: valmius ja aktiivisuus ennakkoluulottomasti etsiä uusia ratkaisuja yrittäjyyden edistämiseksi. Muutosvalmius olosuhteiden ja ympäristön muuttumisen johdosta, mutta myös pitkäjänteisyys ja peräänantamattomuus tavoitteiden toteuttamisessa.

Rohkeus: yrittäjien aseman parantaminen Kuopion alueella aloitteellisesti ja rakentavasti, mutta
arvostelua pelkäämättä.

Luotettavuus: perustamme kannanottomme tosiasioihin ja otamme huomioon yhteiskunnallisen kokonaisuuden.

Missio (perustehtävä)
Luoda Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet. Vastata Kuopion seudulla toimivien yritysten edunvalvontatyöstä sekä parantaa alueella yrittämisen edellytyksiä vaikuttamalla päätöksentekoon. Yrittäjyyden edellytysten parantamisesta hyötyy koko yhteiskunta, kaikki kansalaiset. Kehittää jäsenyritysten kilpailukykyä sekä lisää yrittäjien välistä yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja verkottumista.
Olla vahvasti mukana Savon Yrittäjien yhteiskuntavaikuttamistyössä.

Visio (tahtotila, omakuva)
Kuopion Yrittäjät on vaikutusvaltainen järjestö, jonka jäseniä ovat Kuopion seudulla toimivat yritykset kaikilta toimialoilta. Järjestöön kuuluminen on yrittäjille itsestään selvää. Kuopion Yrittäjät on haluttu ja arvostettu keskustelu- ja kehittämiskumppani yhteiskuntavaikuttamisessa sekä haluttu yhteistyökumppani. Järjestön toiminta on avointa ja helposti lähestyttävää.

Strategia ja toimintasuunnitelma

Kuopion Yrittäjien toimintasuunnitelma vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.  

Syyskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman vuodelle 2017 voit avata tästä.

Strategia vuosille  2015-2017 avautuu tästä.

 

Yhdistyksen säännöt, eettiset ohjeet ja hallinto-ohje

Historiikki 1980-1999

Kuopion Yrittäjät on perustettu vuonna 1980. Pieneen historiikkiin vuosilta 1980-1999 voi tutustua tässä.