Etsi

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta

Yrittäjien puolestapuhuja - mahdollisuuksia yrityksille ja Kuopiolle

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta vaikuttaa yritysten toimintaympäristön kehittymiseen myönteisesti koko Kuopion alueella. Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaa puheenjohtajan johdolla hallitus. Päivittäistä vaikuttamistyötä tekevät puheenjohtaja ja valiokunnan puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Yhtenä vaikuttamisen keinona mainittakoon säännölliset tapaamiset kaupunginjohdon kanssa. 

Vuonna 2019 valiokunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja Sirpa Karppi.