Etsi

Talouskoulu, Kuopio
21.11.2017
Aika: 21.11. klo 17.30-20.30
Koulutus

YOM: LEAN-työkalut pk-yrittäjille

Lean tarjoaa kaikille ajattelutavan ja sitä tukevat yksinkertaiset työkalut saavuttaa jatkuvalla parantamisella kehittymistä jokaisena päivänä. Lean työkalujen käytön avulla opitaan mm. tunnistamaan mikä on hukkaa ja miten toimintaa saadaan kehitettyä systemaattisesti jatkuvan parantamisen keinoin. Tutustumme leanin työkaluihin käytännössä ja esimerkkien kautta, sekä käymme läpi miten niitä hyödynnetään omassa toiminnassa. 

Koulutuspäivän runko, kesto yksi päivä:

  • Tausta, mistä lähdetään liikkeelle
  • Yhteys organisaation tilanteeseen
  • Jatkuva parantaminen
  • Harjoitukset: ongelmanratkaisun menetelmät, juurisyyanalyysi 5 x miksi, kalanruoto, priorisointi, työohjeet
  • Läpikäynti: 5S ja muut lean työkalut
  • Kehittämisen johtaminen ja viestintä

Miksi osallistua?

Työkalujen avulla voidaan kehittää toimintaa ratkaisukeskeisesti niin, että organisaatio voi:

  • Tunnistaa ongelmien aidot juurisyyt ja jäsentää syy-seuraussuhteiden analysointia
  • Ratkaista ongelmat ja viestiä niistä systemaattisesti ja parantaa toimintaa jatkuvasti
  • Tuoda toimintaympäristöön järjestystä

Mitä voit saavuttaa?

Työkalujen avulla saadaan yhteiset menettelyt toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Toimintaa saadaan kehitettyä kun prosessin visualisoinnin ja mittaamisen tuloksena tunnitetaan missä on ei-toivottua vaihtelua, mikä auttaa nostamaan ongelmat esille. Tämän jälkeen otetaan käyttöön tavoitteita tukevat työkalut ongelmien juurisyiden löytämiseksi ja korjaamiseksi, sekä tulosten esiin nostamiseksi, minkä jälkeen standardoidaan kehitetty toimintamalli. 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu yrittäjille, yritysten johtotehtävissä toimiville henkilöille, kehittämispäälliköille ja työntekijöille

HINTA (sis. kaikki kulut):
50 € / osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, henkilöstön määrä 1-249; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea)
TAI
100 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Ilmoittautuminen ti 14.11. mennessä osoitteessa:

http://bit.ly/LeanKuopio

HUOM: Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Koulutus toteutuu mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Koulutukseen mahtuu max 15 osallistujaa.

Toteutus: Antti Huuskonen, Talentree Oy, Kuopio / Olli Paavola, Talentree Oy, Kuopio

Lisätiedot:
Matti Ylönen, YOM-palvelut, 0207 464 621,
Antti Huuskonen, Talentree Oy, , 050 3748084