Etsi

Koulutus

YOM Kuopio: Tietosuoja-asetuksen vaikutukset henkilöstöhallinnolle

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset henkilöstöhallinnolle

Koska myös työntekijöiden tiedot ovat henkilötietoja, koskevat tietosuoja-asetuksen vaatimukset myös yritysten HR-toimintoja. Mitä tarkoittaa rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin henkilöstöhallinnon näkökulmasta?

Tietosuoja-asetus vaikuttaa yrityksissä myös henkilöstöhallintoon. Koulutus on tarkoitettu erityisesti HR-tehtävien kanssa työskenteleville, mutta antaa paljon ajantasaista tietoa myös yritysjohdolle muuttuvista säädöksistä.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttajana asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

HINTA: 50 euroa/osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, yrityksen koko 1-249 työntekijää; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea) TAI
125 euroa/muu osallistuja (kunnat, yhdistykset, oppilaistokset jne. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea) 

Ilmoittautumiset 11.12.2017 mennessä tällä lomakkeella