Etsi

Kuopion Talouskoulu
31.10.2017
Ti 31.10. klo 9-13

YOM Kuopio: Henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittely yrityksissä

Henkilötietojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittely yrityksissä

Koulutuksessa käydään läpi tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset henkilötietojen käsittelylle, henkilötietojen käsittelyn ohjeistus ja omavalvonta yrityksissä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa (esim. nimi, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen tieto). Henkilötiedon käsittelyä on periaatteessa kaikki henkilötiedon prosessointi, on se sitten tiedon keräämistä, tallentamista, käyttämistä tai poistamista. Erityistä huomiota kiinnitetään ns. arkaluonteisten tietojen käsittelyyn, joita ovat esim. terveyttä koskevat tiedot.  

Koulutuksessa huomioidaan myös mahdollisista ulkoistuksista (esim. palkkahallinto) aiheutuvat vastuut ja velvoitteet. Lisäksi käydään läpi tilanteet, joissa yrityksen on laadittava erillinen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi sekä käymme läpi vaikutuksenarvioinnin. 

Koulutus on tarkoitettu yritysjohdolle ja yrityksissä henkilötietoja käsitteleville tahoille sekä yksinyrittäjille. Koulutuksen jälkeen yrityksessä voidaan arvioida, millaisia vaikutuksia tietosuoja-asetuksella yritykselle on ja miltä osin henkilötietojen käsittelyä on muutettava, sekä miltä osin yrityksessä tarvitaan lisäkoulutusta (tietosuojavastaavan koulutus, sopimuskäytännöt, henkilötietojen käyttäminen liiketoiminnassa, HR ja tietosuoja-asetus).

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo runsaasti uusia vaatimuksia kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille ja organisaatioille. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Tietosuoja-asetuksen myötä myös muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa Suomessa.

Kouluttajana asianajaja Antti-Pekka Keränen Asianajotoimisto Kokkolex Oy:stä.

HINTA: 50 euroa/osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, yrityksen koko 1-249 työntekijää; tuettu hinta kerryttää yritykselle DeMinimis -tukea) TAI
125 euroa/muu osallistuja (kunnat, yhdistykset, oppilaistokset jne. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea) 

Ilmoittautumiset 27.10.2017 mennessä tällä lomakkeella: http://bit.ly/Henkilötieto2