Etsi

YOM SUONENJOKI: Esimiesvalmennus (5 päivää)

YOM SUONENJOKI: Esimiesvalmennus (5 päivää)

Aika

20.9.2019 | 9:00

Paikka

Suonenjoki

Hinta

500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja
Koulutus

Laajuus: 5 päivää, toteutus lähivalmennuspäivinä

Paikka ja aika: Suonenjoki pe 20.9, pe 27.9, pe 4.10, pe 25.10 ja pe 8.11(tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin)

Hinta: 500 € / osallistuja (pk-yritykset ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savo + Joroinen, henkilöstön määrä 1–249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea) TAI 1000 € / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Tavoitteet:
1.Auttaa osallistujia sisäistämään esimiestyön olemus ja luonne.
2.Auttaa ymmärtämään, mitä valmiuksia esimies tarvitsee.
3.Auttaa saamaan perusvalmiudet esimiestyön menestykselliselle hoitamiselle.
4.Vahvistaa osaamista ja itsetuntoa esimiestehtävien hoidossa.

Sisältö pääpiirteittäin: 1. päivä 20.9.2019 klo 9.00–16.00

Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä esittäytyminen
Yleensä yritystoiminnasta ja esimiehenä toimimisesta
Yritystoiminnan ja -strategian ydinkohdat
- missio, visio
- yrityskulttuuri ja arvot
- strategiat ja toimintapolitiikat, tavoitteet ja päämäärät
Operatiivinen toiminta ja sen tehokas toteuttaminen strategian pohjalta
- tuotekehitys
- markkinointi
- talous ja hallinto
Esimiehen rooli ja merkitys strategian jalkauttajana ja operatiivisen toiminnan toteuttajana
Yritystalouden perusteet
- yrityksen tilinpäätös ja sen rakenne, tuloslaskelma ja tase
Esimiestyön sisältö ja luonne
- työnantajan edustajana toimiminen
- työnantajan odotukset / alaisten odotuksetYhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja Juha Poltinora

2. päivä 27.9.2019 klo 9.00–16.00

Jakson sisältö ja tavoitteet sekä edellisen jakson pääkohtien mieliinpalauttaminen
Esimiestyö käytännössä
- toimiminen työnantajan edustajana
- asioiden johtaminen; management
- vastuualueet, tavoitteet, mittarit
Esimiestyö käytännössä jatkuu..
- töiden organisointi, edellytyksien järjestäminen
- tehtävien antaminen, tehtävien suorituksen valvonta
Henkilöstöasioiden hoito- henkilöstön valinta/rekrytointi
- perehdyttäminen
- kehittäminen
- tiedottaminen
Delegointi; oikeiden asioiden tekeminen…, tehtävä
Yhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja Juha Poltinora

3. päivä 4.10.2019 klo 9.00–16.00

Edellisen päivän pääkohtien mieliinpalauttaminen
Työsuhteita ja esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö.
-työsuhteita ja esimiestyötä ohjaavan lainsäädännön kokonaisuus
- työnjohto-oikeus ja sen ulottuvuudet;
- mitä voi ja pitää tehdä, mitä ei voi tehdä.
Työehtosopimukset ja niiden merkitys
- työsopimuslaki ja sen keskeinen sisältö
Työsuojelu ja sitä koskevat säännökset
Työaikalaki ja vuosilomalaki; vaikutukset ja soveltaminen
Henkilösuojalaki ja esimiehen velvollisuudetYhteenveto ja palautekeskustelu

Kouluttaja Marleena Härkönen

4. päivä: 25.10.2019 klo 9.00–16.00


Ohjelman sisältö ja tavoitteet sekä edellisten jaksojen pääkohtien mieliin palauttaminenJohtajuus/leadership
– esimiehen tehtäväkentässäIhmisten johtaminen
– ydinvalmiudetItsensä johtaminen ja oman työn organisointiJaksaminen ja stressin hallinta
Ajankäyttö ja ajankäytön hallinta
Esimies ja työhyvinvointi
Yhteenveto ja palautekeskustelu

5. päivä: 8.11.2019 9.00–16.00

Edellisen jakson pääkohtien mieliin palauttaminen
Esimiehen vuorovaikutustaidot
- johtamisviestintä
- kysely, kuuntelu
- palautteen antaminen
Tunneälyn merkitys esimiestyössä
Haasteelliset johtamistilanteet
- ryhmätyö
Motivointi
Osaaminen; tunnistaminen ja kehittäminen
Hyvä esimiestoiminta, kertaus ja yhteenveto
Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen

Kouluttaja Juha Poltinora

Toteutus: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Ilmoittautumiset 12.9.2019 mennessä osoitteesta: http://bit.ly/esimiesvalmennusSjoki

HUOM! Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia väh. 10 henkilöä (max 15). Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja: Sinikka Karjalainen p. 040 7222817 tai
Jaana Kapustamäki p. 0207 464 621 tai