Etsi

Verkkototeutus
13.03.2018
13.3.2018 - 12.4.2018
Koulutus

YOM Verkkokoulutus: Palvelumuotoilu verkossa

KOULUTUSPÄIVÄT: 13.3.- 12.4.2018
PAIKKA: Verkkototeutus
JÄRJESTÄJÄ: Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hanke, Savon Yrittäjät
KOULUTTAJAT: Markus Aho, Funlus Oy
HINTA:
50€ / osallistuja (pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savosta, henkilöstön määrä 1-249; tuettu hinta kerryttää DeMinimis -tukea)
TAI
400€ / muu osallistuja (esim. kunnat, yhdistykset, isot yritykset yms. Tämä hinta ei kerrytä DeMinimis -tukea)

Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen verkossa. Palvelupolku ja sen analysointi: missä kohti verkkosivuilla / asiakkaasi ostoprosessissa on kipupisteitä. Palvelumuotoilulla selvitetään esim. asiakkailta / muilta sidosryhmiltä kehitysideoita nettisivuille ja ottaa heidät mukaan kehitystyöhön. Verkkokurssilla tehdään yhdessä keskustelupainotteisia tehtäviä ja tutustutaan asiakaskokemuksen muodostumiseen erikanavien kosketuspisteissä.

Kurssilla voit ottaa harjoitustyön aiheeksi esimerkiksi omien verkkosivujen sisällöllisen kehittämisen tai uudistamisen käyttäjälähtöisemmäksi. Kurssin antia voit hyödyntää myös muissa kanavissa.

Koko koulutuksen sisältö muotoillaan osallistujien tarpeiden ja lähtötason mukaiseksi.

KURSSIN TAVOITTEET:
Tutustua vaikuttavamman viestinnän suunnitteluun ja tekemiseen verkossa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

KURSSIN KESKEISET AIHEET

- Palvelumuotoilu ja palvelupolku
- Asiakaskokemus ja kosketuspisteet

KOULUTUKSEN ANTIA

- Opit suunnittelemaan vaikuttavampaa sisältöä verkkoon
- Saat ammattilaisten menetelmiä ohjatusti käyttöösi
- Käytännön tekemistä kotisivuillesi tai muuhun valitsemaasi kohteeseen

ILMOITTAUTUMISET 9.3.2018. MENNESSÄ TÄSTÄ LINKKISTÄ http://bit.ly/Palvelumuotoilu

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Koulutukseen mahtuu max. 20 osallistujaa.
Huom! Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai perumatta jätetyistä ilmoittautumisista
perimme koko osallistumismaksun.

LISÄTIETOJA:
Verkkokurssilla voit mennä ko. verkkoympäristöön sinulle sopivana ajankohtana. Tehtäviä tehdään
ryhmissä keskimäärin yksi keskustelutehtävä viikossa. Useimmat vierailevat siellä ilta-aikaan ja aamuvirkut
puolestaan aamuvarhain.

Saat tunnukset verkkokurssille postitse ennen kurssin alkamista. Näin ehdit tutustua kurssin
toimintatapoihin, sisältöihin ja aikatauluihin.

Kurssille hyödynnetään yhteisöllistä oppimista mm. Moodle keskustelut, Periscope, Chat, Kahoot..

MATERIAALI:
Kurssilla lähdeteoksena käytetään: Tuulaniemi, Palvelumuotoilu, 2011, Talentum ja Miettinen,
Palvelumuotoilu - uusia mentelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, 2011, Teknologia
teollisuus. Kirjojen hankiminen auttaa syventämään oppimista, mutta ei ole pakollista.

Kurssimateriaalia Moodlessa jää opiskelijoiden käyttöön vuodeksi kurssin toteutumisen jälkeen. Joten voit
palata materiaaliin aina kun tarvetta on.

KOHDERYHMÄ JA ESITIETOVAATIMUKSET:
Kurssi on suunnattu sisällöntuotannosta kiinnostuneille.
Kurssilla pärjäät perus atk-taidoilla.

LISÄTIETOJA:
Markus Aho, Funlus Oy, 050 585 6005,
Matti Ylönen, Yritys oppii ja menestyy -palvelu, 0207 464 621,

JÄRJESTÄJÄ:
Yritys oppii ja menestyy -palvelu, joka on pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.
Lisätietoa www.yrittajat.fi/yom ja Facebookissa YOM-hanke.