Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto kuljettajantutkintomääräysten kumoamista koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto muuttaa seuraavat kuljettajatutkintoihin liittyvät määräykset ohjeiksi:

  • Oppilaskirjanpito ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävät ilmoitukset. 
  • Kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittaminen. 
  • Kuljettajantutkinnon ajokoe. 
  • Kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakunnat. 
  • Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta. 
  • Ajonäytteen suorittaminen. 

Määräyshankkeen tarkoituksena on muuttaa Liikenteen turvallisuusviraston kuljettajantutkintomääräyksiä kuljettajantutkintopalvelun tuottajaa sitoviksi ohjeiksi. Määräysten muuttaminen ohjemuotoon edistää normien purkamiseen liittyvää tavoitetta ja keventää alakohtaista sääntelyä. Muutos liittyy vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen ajokorttitoimivallan siirtoon poliisilta Trafille, jonka yhteydessä tarvittavia muutoksia selvitettäessä on päädytty kuljettajantutkintomääräysten kumoamiseen. 

Muutoksella ei muuteta kuljettajantutkintojen sisältöjä oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna lukuun ottamatta ajokorttitoimivallan siirrosta aiheutuneita teknisiä muutoksia.

Suomen Yrittäjät pitää muutoksia perusteltuina.

Suomen Yrittäjät

 

Mikael Pentikäinen        Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja               johtaja