Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä ylioppilastutkintolautakunnan siirtämiseksi Opetushallituksen erillisyksiköiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitus esittää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) sekä ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköksi. Tällä hetkellä ne ovat itsenäisiä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksiköitä.

Karvi toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Ylioppilastutkintolautakunta puolestaan vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä sekä toimeenpanosta.

Tavoitteena em. virastojen siirtämisessä Opetushallituksen erillisyksiköksi on saada aikaan toiminnallista hyötyä ja taloudellisia säästöjä. Näin varmistetaan kiristyvässä määrärahatilanteessa em. toimintojen toteuttaminen.

Hallituksen esityksessä todetaan, että Opetushallitus järjestäisi erillisyksiköille hallinto- ja tukipalvelut. Opetushallituksella, sen johtokunnalla ja pääjohtajalla ei olisi toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Koska kyseessä on valtionhallinnon toimintojen kehittäminen, jolla saadaan aikaan säästöjä toiminnot ja niiden riippumattomuus turvaten, Suomen Yrittäjät kannattaa hallituksen esitystä. 

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Mikael Pentikäinen            Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja                   johtaja