Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto digitaalista sisältöä koskevasta direktiivistä

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä asiantuntijalausuntoa digitaalisen sisällön toimittamista koskevasta direktiiviehdotuksesta.

Suomen Yrittäjien kanta 

Suomen Yrittäjät yhtyy Suomen kantaan, jossa se vastustaa reklamaatiovelvollisuuden puuttumista. Olisi pidettävä kuluttajankin edun mukaisena, että tämä saa virheettömän tuotteen itselleen mahdollisimman pian. 

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että virhevastuuaikaa ja vanhentumisaikaa koskeva sääntely jätetään pitkälti kansallisen lainsäädännön varaan, kuten se on esityksessä.

Esityksessä olevaa kaupan virhetilanteita koskevaa käännettyä todistustaakkaa koskevaa yhden vuoden määräaikaa ei tulisi ainakaan enää korottaa tästä ylöspäin.

On sinällään valitettavaa, että pakottavat ja yksityiskohtaiset säännökset todennäköisesti toisivat yrityksille kustannuksia. Kuitenkin lainsäädännön harmonisointia ja digitalisaation etenemistä EU-alueella pidetään kannatettavana.


Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Petri Holopainen            
lainopillinen asiamies