Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinto
Markus Kautto


Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme seuraavan huomion.

Päätösluonnoksessa esitetään, että tavanomaisen ravintoedun arvoa (6,40 € vuonna 2017) korotettaisiin 6,50 euroon (nousu 0,10 euroa, 1,6 %) vuodelle 2018. Välittömien kustannusten ylärajaa (10,30 € vuonna 2017) esitetään korotettavaksi 10,40 euroon (nousu 0,10 €, 1 %). 

Käsityksemme mukaan tavanomaisen ravintoedun arvon korotus 1,6 % on korkea suhteessa inflaatioennusteeseen. Inflaatioennuste on tällä hetkellä keskimäärin noin 1 %, jonka ehdotettu korotus ylittää selkeästi.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin. 

Suomen Yrittäjät


Mika Kuismanen               Sanna Linna-Aro
pääekonomisti                  veroasiantuntija