Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso)

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

 

Voimassa olevassa unionin arvonlisäverolainsäädännössä on vahvistettu ne periaatteet, joita jäsenvaltioiden on noudatettava arvonlisäverokantojen rakennetta ja tasoa määriteltäessä. Tätä koskevat säännökset sisältyvät arvonlisäverodirektiiviin.

Ehdotuksen mukaan yleisen verokannan vähimmäistasona säilytettäisiin 15 prosenttia ja vähimmäistaso muutettaisiin pysyväksi vuoden 2018 alusta.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta. Vähimmäistason säilyttämistä 15 prosentissa ja tason muuttamista pysyväksi vuoden 2018 alusta voidaan pitää kannatettavana muun muassa kilpailuneutraliteetin turvaamisen kannalta.

 

Suomen Yrittäjät

 

Sanna Linna-Aro   
veroasiantuntija