Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Opiskelijapalaute otetaan osaksi ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitusta. 

Tutkintokoulutuksen aloittaneilta opiskelijapalaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneilta opiskelijapalaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun opiskelija on osoittanut henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen.  Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijapalautteen keräämisestä.

Opetushallitus on laatinut kyselyn ja siihen liittyvän pisteytyksen. Kyselyssä on huomioitu myös työpaikalla tapahtuvan oppiminen. Myös yrittäjyys on huomioitu: ”Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen”.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että opiskelijapalautejärjestelmä otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön ja se viedään osaksi tuloksellisuusrahoitusta.

Myös työelämäpalautteen kehittäminen tulee aloittaa ja se tulee myös liittää osaksi tuloksellisuusrahoitusta.


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen             Veli-Matti Lamppu
pääekonomisti                johtaja