Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on joustavoittaa ja keventää sääntelyä sekä lisätä vaihtoehtoisuutta muiden kuin kuorma- ja linja-auton ajokorttien suorittamisessa. Lakisääteisiä opetusvaatimuksia kevennetään, B-luokassa luovutaan opetuksen vaiheistamisesta ja kuljettajantutkinnolla mitataan laaja-alaisemmin ajokortin suorittajan osaamista. Lakisääteiset koulutusvaatimukset kohdistuvat ajo-opetukseen ja turvallisuuspainotteisiin koulutuksiin. 

Ajokorttilakiin hyväksytyillä muutoksilla selkeytetään ja kevennetään ajokorttisääntelyä ja edistetään digitalisaation käyttöä ajokorttimenettelyissä.

Suomen Yrittäjät pitää hyvinä edellä olevia ajokortin suorittamiseen liittyvän sääntelyn keventämistavoitteita. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota kahteen asetuksen yksityiskohtaan.

1. Mopokorttia suorittavan osalta luovutaan ajokoulutuksesta. Käytännön ajo-osaaminen näytetään käsittelykokeen avulla.

Tutkimusten mukaan lyhytkin ajokoulutus vähentää selkeästi nuorten liikenneonnettomuuksia. 

Suomen Yrittäjät esittää, että mopokortin saamisen edellytyksenä säilytetään kahden tunnin mittainen liikenneajokoulutus.

2. Ensimmäistä ajokorttia suorittavalta edellytetään neljän tunnin mittainen liikenteen perusasioita ja kuljettajan vastuita ja velvollisuuksia koskeva koulutus. 

Koulutuksen antaminen edellyttäisi autokoululupaa tai viranomaisen erillistä hyväksymistä. Jos koulutus järjestettäisiin peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa, erillistä lupaa tai hyväksymistä ei vaadittaisi. 

Suomen Yrittäjät edellyttää toimijoiden tasapuolista kohtelua. 
Jollei esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksella ole autokoululupaa, tulee sen hankkia ko. opetus luvan omaavalta toimijalta.


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen            Veli-Matti Lamppu
pääekonomisti               johtaja