Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto esitysluonnoksesta uudeksi Kasvupalveluvirastoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esitysluonnoksen uuden Kasvupalveluviraston perustamisesta. Esitys täydentää vireillä olevaa kasvupalvelu-uudistusta. Kasvupalveluvirasto ottaisi hoitaakseen TEM:n hallinnonalan tietyt maksatustehtävät ja digitaalisten palveluiden kehittämis- ja ylläpitotehtävät (muun muassa Työmarkkinatori). Nykyisin näistä tehtävistä vastaa KEHA-keskus. Tehtäviin liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan nykyisin Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyksikössä (esimerkiksi Työlinjan puhelinpalvelu).

Kasvupalveluvirasto on vastausehdotus jäljellä olleisiin avoimeksi jääneisiin TEM:n hallinnonalan tehtävien järjestämiskysymyksiin, kun kasvupalveluja koskevat linjaukset ovat muovautuneet.

Suomen Yrittäjien (SY) lausunto:

Suomen Yrittäjät pitää esitystä perusteltuna ja kannatettavana. On tärkeää, että Kasvupalveluvirasto pidetään pienenä ja tehtäviltään hyvin rajattuna myös tulevaisuudessa.

Maakunnille tulevien kasvupalveluiden järjestämistehtävien tulee pysyä maakunnilla, eikä siirtyä virastolle. Kasvupalveluviraston tulee toiminnassaan hyödyntää markkinoiden tarjonta, eikä luoda omaa tuotantoa yhtään välttämätöntä enempää. 

Viranomainen on yhtiötä parempi ratkaisu roolissa pysymisen kannalta -
Yhteinen koordinaatio on perusteltu yhteisen digitaalisen alustan toimivuuden kannalta

Keskusteluissa on ollut esillä myös maksatus- ja alustaylläpitotehtävien antaminen maakunnille. Pidämme nyt esitettävää yhtä valtakunnallista toimijaa parempana ratkaisuja, kuin hajauttaa näiden järjestäminen maakuntiin. Kasvupalveluvirastossa on tehokkaasti mahdollista huolehtia, että se pysyy sille annettavissa rajallisissa tehtävissä.

Digitaalisen alustan kehittämis- ja ylläpitotyössä keskittäminen tuo todennäköisesti hajauttamista parempaa toiminnallisuutta. Maksatustehtävien osalta keskittäminen voi parhaimmillaan tehdä asiakaspalvelusta hajauttamista parempaa.


Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen         Satu Grekin
toimitusjohtaja                kilpailuasioiden päällikkö