Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esitykseen opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa ehdotetaan laajennettavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen osaamissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla sekä tiedoilla muusta ammatillisesta koulutuksesta. Tiedonsaantioikeus henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta annettaisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä työpaikalle, jossa järjestetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai jossa osoitetaan oppimista.

Suomen Yrittäjät pitää lainsäädännön muutosesitystä hyvin perusteltuna ja tarpeellisena. Se lisää selkeästi sekä yksilön mahdollisuutta saada itselleen sopivaa koulusta että helpottaa opintojen toteuttamista erilaisissa oppimisympäristöissä. 

 

Suomen Yrittäjät


Mika Kuismanen            Veli-Matti Lamppu
pääekonomisti               johtaja