Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

U 44/2018 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (pk-yritysten listautumisasetus)

Eduskunnan talousvaliokunta 

 

Euroopan komissio antoi toukokuussa kuussa ehdotuksen asetukseksi pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi. Ehdotus kuuluu pääomamarkkinaunionia koskeviin toimenpiteisiin ja sillä pyritään helpottamaan pk-yritysten markkinarahoituksen saantia. Komission mukaan tehtävää on paljon, sillä pk-yritysten listautumisantien lukumäärä on nykyään puolet pienempi kuin vuosina 2006–2007.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta. Pk-yritysten mahdollisuudet saada markkinarahoitusta ovat kokonaisuudessaan heikentyneet finanssialan regulaation seurauksena. Erityisesti kasvun rahoituksesta on pulaa. Pk-yritysten kasvun kannustaminen on tärkeää, koska pk-yritykset ovat tärkeitä kasvun ja työpaikkojen luojia.

Ehdotuksilla tuetaan pk-yritysten kasvumarkkinoille listautuvia yrityksiä vähentämällä niille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä parantamalla markkinoiden likviditeettiä.

Huomautamme kuitenkin, ettei nyt ehdotettavat toimenpiteet oleellisesti paranna pk-yritysten rahoituksen saatavuutta kokonaisuudessaan. Lähtökohtaisesti listautuminen on tosiasiallinen vaihtoehto pienelle osalle pk-yrityksiä ja sen lisäksi ehdotettavien toimenpiteiden vaikutukset ovat vähäisiä. Lisäksi huomautamme, että Suomessa ei nykyisin ole ehdotuksessa tarkoitettua pk-yritysten kasvumarkkinoita.

Vaikka rahoituspalveluissa tulisi edistää ja vahvistaa sääntelyn suhteellisuusperiaatetta ja pienentää sääntelyn vaatimuksista johtuvaa kokonaistaakkaa erityisesti pienempien toimijoiden osalta, ymmärrämme jossain määrin valtioneuvoston huolen siitä, että ehdotuksessa ei ole hankekohtaista sisäpiiriluettelon vaatimusta.

Mikäli päädyttäisiin siihen, että pk-yritysten kasvumarkkinoilla vaaditaan hankekohtainen sisäpiiriluettelo, tulisi samalla varmistaa, että pk-yritykset voivat toteuttaa sen mahdollisimman vähällä hallinnollisella taakalla.


Suomen Yrittäjät


Petri Malinen
ekonomisti