Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö


Suomen Yrittäjät on jossain määrin huolissaan siitä, että esitys kiristää langattoman verkkoteknologian tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäytön (TTO) aluerajoituksia ja näin heikentää monien korkeakoulujen ja pienempien uutta verkkoteknologiaa ja siihen perustuvia sovelluksia kehittävien yksityisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia. Toisaalta kokonaisharkinnassa on myös punnittava TTO-alueiden rajoittavat vaikutukset loppukäyttäjien, mukaan lukien yrittäjien, verkkopalveluihin.

 

Suomen Yrittäjät


Mika Kuismanen          Joonas Mikkilä
pääekonomisti            digi- ja koulutusasioiden päällikkö