Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähköisestä laskutuksesta

Valtiovarainministeriö

 

Euroopan unionin direktiivi 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (jäljempänä verkkolaskudirektiivi) tuli voimaan 26.5.2014. Jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset tulee saattaa verkkolaskudirektiivin mukaisiksi viimeistään 18.4.2019. Verkkolaskudirektiivin mukaan hankintayksiköiden tulee ottaa vastaan ja käsitellä eurooppalaisen laskustandardin mukaisia rakenteisesti sähköisisä laskuja EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät suhtautuu esityksen tavoitteisiin periaatteessa positiivisesti, mutta suhtautuu varauksellisesti direktiivin täytäntöönpanon päälle ehdotettavaan kansalliseen ylisääntelyyn, jota hyvässä lainsäädäntötyössä tulisi välttää.

Pidämme sinänsä tärkeänä edistää sähköistä taloushallintoa ja katsomme sen hyödyttävän myös pk-yrityksiä, mutta emme pidä ehdotettavaa lähestymistapaa oikeana. Mikäli kansalliseen ylisääntelyyn kuitenkin päädytään, tulee siirtymäaikojen olla huomattavasti ehdotettuja pidempiä.

Lisäksi huomautamme 3 §:n osalta sen, että hankintayksiköksi muuttuu mikä tahansa toimija, jos se saa hankintaa varten yli 50 prosenttia tukea julkisista varoista. Tämä tarkoittaa sitä, että myös yrityksistä ja yhdistyksistä pienimmät voivat tulla sähköisen laskun vastaanottovelvoitteen piiriin.


Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti