Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon tekemää sijoitusta koskevan tuloverolain 9 §:n 5 momentin soveltamisalaa laajennettaisiin tilanteisiin, jossa sijoituksen voisi tehdä myös rahastojen rahaston kautta. 

Lausunto

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on edesauttaa ulkomaisten yksityisten pääomien suuntautumista suomalaisiin pääomarahastoihin ja sitä kautta myös suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tällä hetkellä ulkomaisten pääomien suuntautumista suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin heikentää se, että ulkomaisten rahastojen rahaston osuus suomalaisessa pääomasijoitusrahastossa voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin veroseuraamuksiin.  

Muutoksen ei arvioida vaikuttavan verotuottokertymään, sillä ehdotuksen mukaan nykytilanteessa esityksen mukaisia sijoituksia ei käytännössä tehdä. Esityksen sen sijaan arvioidaan välillisesti auttavan suomalaisten yritysten pääoman saantia. 

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettua muutosta ja yhtyy Pääomasijoittajat ry:n esityksestä 20.11.2018 antamaan lausuntoon.


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen         Sanna Linna-Aro
pääekonomisti            veroasiantuntija