Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksessa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

 

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 ja 3 momenttien muuttamisesta. 

Ehdotukset koskevat lastenhoitajan kelpoisuuden tuovia opintoja ja niiden täydentämistä. Toteutuessaan ne helpottaisivat jossain määrin varhaiskasvatusalan työnantajien rekrytointiprosesseja, sillä lastenhoitajaien kelpoisuuden saavuttaminen olisi joustavampaa ja kelpoisia lastenhoitajia olisi näin todennäköisesti enemmän saatavilla.

3 §:n 2 momenttia koskeva ehdotus joustavoittaisi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen henkilön mahdollisuuksia täydentää opintojaan lastenhoitajan pätevyyden saamiseksi. Täydentäminen olisi joustavampaa, kun henkilöllä olisi mahdollisuus valita täydentäviä opintoja ristiin kahden eri ammatillisen perustutkinnon alueelta. Tällöin täydentävät opinnot olisivat todennäköisemmin saavutettavissa ympäri Suomea.

3 §:n 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi lastenhoitajan kelpoisuuden tuoviksi tutkinnoiksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia edeltäneitä, varhaiskasvatukseen painottuneita tutkintoja: päivähoitajan tutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka on suoritettu ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa.  

Ehdotus selkeyttäisi ja parantaisi näiden tutkintojen suorittaneiden henkilöiden asemaa niin, etteivät he menettäisi kerran saavutettua kelpoisuutta epäselvän lainsäädännön takia, taikka sen takia, että ovat olleet viisi vuotta pois varhaiskasvatusalalta. Ehdotus selkeyttäisi etenkin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneiden asemaa.

 

Suomen Yrittäjät


Mika Kuismanen         Joonas Mikkilä
pääekonomisti            digi- ja koulutusasioiden päällikkö