Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriö

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoamme luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä, koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta nolla pistettä. Tämä antaisi koulutuksenjärjestäjälle mahdollisuuden jo ennen opiskelijaksi ottamista ottaa paremmin huomioon hakijan soveltuvuuden alalle ja hakijan edellytykset suoriutua tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää siitä, järjestääkö se pääsy- tai soveltuvuuskokeen.

Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ohjausvelvoitteestasuoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa. Säännöksellä varmistettaisiin se, että hakija saa neuvontaa ja ohjausta sopivan tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi. Koulutuksen järjestäjän tulisi jättäessään hakijan valitsematta pääsy- tai soveltuvuuskokeenperusteella selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuvatutkinto tai koulutus ja ohjata hakija hakeutumaan siihen.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että alalle soveltuvuus varmistetaan SORA-aloilla joko ennen opiskelijaksi ottamista tai mahdollisimman varhain opiskelun aikana. SORA-alan tutkintoja ovat mm. sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan ja logistiikan perustutkinnot. Ammatillisen koulutuksen uudistuneen lainsäädännön myötä työpaikalla järjestettävä koulutus on lisääntynyt ja siksi yritysten näkökulmasta on tärkeää, ettei työpaikoille tule ohjattavaksi opiskelijoita, jotka voisivat vaarantaa joko oman tai muiden turvallisuuden.

OKM:n esitys jättää kuitenkin liian paljon väljyyttä koulutuksen järjestäjille ja säännös johtaisi toteutuessaan kirjavaan käytäntöön eri puolella Suomea. Mikäli pääsy- tai soveltuvuuskokeita jatkossa järjestettäisiin, olisi niiden oltava valtakunnallisesti vertailukelpoisia ja niitä olisi käytettävä kaikissa SORA-alan tutkintoja järjestävissä oppilaitoksissa samalla tavalla. Näin varmistettaisiin sekä hakijoiden yhdenvertainen kohtelu että koulutuksen järjestäjien tasalaatuinen toiminta.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen               Marja Vartiainen
pääekonomisti                  koulutusasioiden asiantuntija