Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä

Valtiovarainministeriö

 

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain nojalla valtioneuvoston asetus, jossa määritellään rahanpesulaissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä, joissa toimivaa tai toiminutta henkilöä on pidettävä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä. Asetusta sovellettaisiin myös vieraan valtion edustajiin, jotka toimivat vastaavissa tehtävissä toisessa valtiossa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä ehdotusta valtioneuvoston asetuksella säädettävistä poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden merkittävistä julkisista tehtävistä.

Meillä ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen              Petri Malinen

pääekonomisti                 ekonomisti