Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Lausunto

Hallituksen esityksessä rajoitetusti verovelvollisten suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon tekemää sijoitusta koskevan tuloverolain 9 §:n 5 momentin soveltamisalaa laajennettaisiin tilanteisiin, jossa sijoituksen voisi tehdä myös rahastojen rahaston kautta.

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on edesauttaa ulkomaisten yksityisten pääomien suuntautumista suomalaisiin pääomarahastoihin ja sitä kautta myös suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tällä hetkellä ulkomaisten pääomien suuntautumista suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin heikentää se, että ulkomaisen rahastojen rahaston osuus suomalaisessa pääomasijoitusrahastossa voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin veroseuraamuksiin. 

Muutoksen ei arvioida vaikuttavan verotuottokertymään, sillä ehdotuksen mukaan nykytilanteessa esityksen mukaisia sijoituksia ei käytännössä tehdä. Esityksen sen sijaan arvioidaan välillisesti auttavan suomalaisten yritysten pääoman saantia.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettua muutosta.

 

Suomen Yrittäjät

 

Sanna Linna-Aro

veroasioiden päällikkö