Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö

 

Oikeusministeriö on laatinut arviomuistion kuluttajaluottojen markkinoinnista. Arviomuistiossa ehdotetaan harkittavaksi uusia sääntelyvaihtoehtoja. Muistiossa ehdotetaan muun muassa, että markkinoinnin sisältöä voisi rajoittaa huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmilla säännöksillä, esimerkiksi ottamalla kantaa laissa nykyistä tarkemmin siihen, minkälaista markkinointia ainakin olisi pidettävä kiellettynä. Yhtenä vaihtoehtona muistiossa ehdotetaan pohdintaa siitä, tulisiko luotonantajalle asettaa velvollisuus antaa varoitus luoton mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen. Lisäksi muistiossa ehdotetaan pohdittavaksi, tulisiko mainonta kieltää tietyissä markkinointikanavissa.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa arviomuistion varsinaisesta sisällöstä tai eri sääntelyvaihtoehdoista. Myös Suomen Yrittäjät pitää ylivelkaantumista merkittävänä ongelmana. Velkaantumista tulisi kuitenkin käsitellä kokonaisvaltaisena ilmiönä, jolloin luottojen markkinointikeinoja myös pk-yrittäjille tulisi jatkossa arvioida. Ylivelkaantuminen koskettaakin myös yrittäjiä, joista 65 prosenttia toimii yksin. Pk-yrityksiltä saamamme palautteen mukaan korkeakorkoisten luottojen markkinointi yrittäjille on ainakin ajoittain ollut melko aggressiivista.

Kansantalouden ja kansalaisten kannalta on perusteltua puuttua ylivelkaantumista edistäviin tekijöihin kuten ylivelkaantumaan houkutteleviin kuluttajaluottojen markkinointiin. Vastaava ongelma kuitenkin kohdistuu myös pieniin yrityksiin ja yrittäjiin. Mahdollinen kuluttajaluottojen markkinoinnin entistä tiukempi sääntely lisännee erilaisten korkeakorkoisten luottojen markkinointia pk-yrityksille, jotka ovat usein kuluttajiin verrattavissa, erityisesti toiminimiyrittäjien osalta. Sääntelyvaihtoehtoja pohdittaessa tulisi siten ottaa huomioon välilliset vaikutukset pienyrittäjien asemaan.

Ehdotetut muutokset saattavat lisätä entisestään erityisesti pieniin yrityksiin kohdistuvaa markkinointia, mikäli yrityksille kohdistettavien luottojen markkinointiin ei tehdä sääntelymuutoksia. Mahdollisissa lainsäädännön muutoksissa tulisikin ottaa huomioon se, että myöskään yrittäjiin kohdistettu vakuudettomien luottojen markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa.

Lainsäädäntömuutoksia arvioitaessa samalla on kuitenkin huomioitava, että yrittäjien mahdollisuutta saada rahoitusta ei tule hankaloittaa, mikäli luotto tarjotaan kohtuullisin ehdoin ja markkinointi on hyvien käytäntöjen mukaista.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                Marjut Viding
työmarkkinajohtaja                        asiantuntija