Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

U 8/2019 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Ehdotetulla ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksella vapautettaisiin ennakkoilmoitusvelvollisuudesta InvestEU-rahastosta tuettaviin rahoitustuotteisiin liittyvä kansallinen rahoitus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeet, jotka ovat saaneet Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkin ja Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelmasta yhteisrahoitetut hankkeet ja tiimiyttämistoimet. Lisäksi vapautettaisiin Euroopan alueellinen yhteistyö -hankkeet.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo, että ehdotus on oikean suuntainen. Se yksinkertaistaa ja tehostaa valtiontukien valvontaa EU:ssa laajentamalla tarkasti rajaten ilmoitusvelvollisuudesta poikkeuksen saaneiden tukitoimenpiteiden joukkoa.

Huomautamme kuitenkin, että vaikka ehdotus helpottaa kansallisen ja EU-rahoituksen yhdistämistä, lisää ryhmäpoikkeusasetuksen laajentaminen ja soveltamiskriteerien keventäminen riskiä kilpailua vääristävistä vaikutuksia ja on omiaan lisäämään tukikilpailua sisämarkkinoilla.

Kannatamme valtioneuvoston näkemystä siitä, että lähtökohtaisesti ryhmäpoikkeusasetuksella vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta vain sellaiset tukitoimenpiteet, joiden kilpailua vääristävät vaikutukset ovat rajalliset.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti