Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Ehdotus uudesta työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017), jäljempänä maksuasetus. Maksuasetus annetaan kerrallaan kahden vuoden määräajaksi.

Ehdotuksessa ehdotetaan annettavaksi uusi työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ajalle 1.1.2020–31.12.2021. 

Ehdotettu asetus vastaisi suurelta osin voimassa olevaa työ- ja elinkeinoministeriön asetusta Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ja sen vaikutus kustannusvastaavuuteen on vähäinen. Suurin osa ehdotetuista muutoksista asetuksen liitteen maksutaulukkoon poistaa vähän käytettyjä maksuja, tehostaa käsittelyprosessia sähköiseen asiointiin ja selkeyttää maksurakennetta. Lisäksi maksuttomien suoritteiden luettelosta ehdotetaan poistettavaksi kaksi maksutonta suoritetta. 

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että Patentti- ja rekisterihallituksen julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella ja katsoo että ehdotus toteuttaa tämän periaatteen.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti