Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

U-jatkokirje: EU/ECOFIN; direktiivi vakuuden tehokkaammasta täytäntöönpanosta (AECE)

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on saavuttaa vakuuden tehokkaampaa täytäntöönpanoa koskevasta direktiivistä (AECE) neuvoston neuvottelumandaatti, joka hyväksytään Coreperissa 27.11.2019.

Puheenjohtajan kompromissiehdotus koskee AECE-ehdotusta, koska samaan direktiiviehdotukseen COM(2018) 135 final sisältyneestä toisesta asiasta (järjestämättömien luottojen jälkimarkkinat) on saavutettu neuvottelumandaatti maaliskuussa 2019 ja vakuuden täytäntöönpanoa ja jälkimarkkinoita koskeva sääntely on erotettu kahteen erilliseen direktiiviin.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo, että puheenjohtajan kompromissiehdotus toteuttaa velkojan ja velallisen oikeuksien tasapainoisen huomioon ottamisen ja on siten kannatettava. Kompromissiehdotus toteuttaa kattavasti myös muita Suomen kansallisia neuvottelutavoitteita.

Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että kompromissiehdotuksen mukainen sääntely olisi nähdäksemme paremmin sovitettavissa osaksi Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä perusperiaatteita.

Kompromissiehdotuksen kansallinen liikkumavara mahdollistaisi käsityksemme mukaan ylläpitää Suomessa pitkälti nykyisen kaltainen toimiva ja eri osapuolten edut tasapainoisesti huomioon ottava menettely.

AECE-ehdon siirrettävyyden osalta kompromissia suurempi rajoitus olisi voinut olla hyvä, mutta yhdymme Suomen kantaan siitä, että kannassa mainituin perustein ehdotetun mukaista AECE-ehdon siirrettävyyttä ei voida pitää ongelmallisena.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen
ekonomisti