Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022

Ympäristöministeriö

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022. Luonnoksen mukaan energiatehokasta asumista edistetään tukemalla energiaremontteja 20 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ja kokonaisuudessaan 100 miljoonalla vuosina 2020-2022. Tällä tavoitellaan rakennusten energiatehokkuuden parantumista sekä uusiutuvan omavaraisen energian tuottamisen ja käytön lisäämistä. Energia-avustuksia voivat saada sekä vapaarahoitteiset että valtion rahoittamat talot. Avustukset tulevat haettavaksi heti vuoden alusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran kautta.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että asetettava tuki on teknologianeutraali ja kaikki keinot sekä tekniikat soveltuvat tuen piiriin. Hankkeiden tulee olla myös kustannustehokkaita. Lisäksi olisi hyvä tarkastella saavutetaanko muilla taloudellisilla ohjauskeinoilla kustannustehokkaammin päästövähennyksiä.

Hankkeiden käytännön toteuttamisen kannalta on keskeistä, että luodaan selkeät ohjeet tukeen soveltuvien tekniikoiden osalta sekä askelmerkit tuen hakemiseen. Näin vältetään tilanne, jossa epävarmuuden tilassa tukia asianmukaisiin hankkeisiin jää hakematta tai ne viivästyvät.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                            Sampo Seppänen                                   
pääekonomisti                                                               ekonomisti