Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä työaikalain muuttamiseksi (HE 86/2019vp). Esityksessä ehdotetaan 1.1.2020 voimaantulevaan työaikalakiin uutta säännöstä (8a §), jonka sisältö vastaa voimassa olevaan työaikalakiin perustuvaa valtioneuvoston päätöstä yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteamme, että Suomen Yrittäjillä ei ole esitykseen huomautettavaa. Muutos vastaisi nykyistä oikeustilaa ja tältä osin pidämme esitettäviä muutoksia tarkoituksenmukaisina sekä hyväksyttävinä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Atte Rytkönen                                                               
Asiantuntija