Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto 26 GHz:n taajuusalueen huutokaupasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppaa koskevista asetusesityksistä. Kyseinen taajuusalue on tarkoitus varata seuraavan sukupolven langattomien tietoverkkojen eli 5G-verkkojen rakentamiselle.

Kannatamme esitystä siitä, että 26 GHz:n taajuusalueesta yksi neljäsosa jätettäisiin taajuushuutokaupan ulkopuolelle ja varattaisiin paikalliseen 5G-käyttöön. Tämä mahdollistaisi uusien pienoperaattoreiden tulon markkinoille ja lisäisi näin paikallisiin erityistarpeisiin (esim. tuotantolaitos tai sairaala) vastaavien 5G-verkkojen tarjontaa. Kilpailun lisääntymisellä olisi oletettavasti myönteisiä vaikutuksia 5G:n käyttöönoton tahtiin ja investointien määrään sekä verkkototeutusten innovatiivisuuteen.

Jo vireillä oleva esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta mahdollistaisi edellä kuvatun vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjoamisen ilman valtioneuvoston verkkotoimilupaa. Tämä edelleen madaltaisi pienoperaattoreiden kynnystä tulla markkinoille. Siksi kannatamme kyseisen lakiesityksen edistämistä käsillä olevien asetusesitysten rinnalla.

Asetusesityksen mukaan 26 GHz:n taajuusalueesta kolme neljäsosaa huutokaupattaisiin toimiluvanvaraiseen käyttöön. Koska 26 GHz:n taajuusalue kuitenkin mahdollistaa teknisesti vain pistemäisten eli varsin rajallisten verkkojen toteutuksen, tulee valtaosa toimiluvan kattamasta alueesta jäämään ilman 5G-verkkoja. Useissa Euroopan maissa on 5G-taajuuspäätöksissä otettu käyttöön taajuuksien yhteiskäyttömalleja. Suomessa vastaava kehitys ei ole edennyt vastaavalla tavalla, vaikka alan tutkimuksessa maamme on eturivin toimija. Ehdottammekin, että nyt huutokaupattavaksi ehdotetun taajuusalueen tehokas käyttö varmistetaan mahdollistamalla myös muille operaattoreille pääsy käyttämättömiin taajuusresursseihin niillä alueilla, joilla toimiluvan haltijat eivät itse rakenna verkkoja.

Maailmanluokan digi-infra on perusedellytys yritysten ja julkisten organisaatioiden tuottavuuden kehitykselle ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumiselle nyky-yhteiskunnassa. Siksi on tärkeätä myös taajuuspolitiikan keinoin varmistaa, että Suomen tietoliiken­neverkot ovat nopeudeltaan, kattavuu­deltaan ja toimintavarmuudeltaan maailman huippua.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                Joonas Mikkilä

pääekonomisti                                                   digi- ja koulutusasioiden päällikkö