Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

ILO:n 110:n kansainvälisen työkonferenssin standardiaihe vuonna 2021; a framework for quality apprenticeships

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

1. Suomen Yrittäjien lausunto ja kommentteja valmiiksi esitäytettyihin vastauksiin.

Suomen Yrittäjät kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua asiasta ja kommentoida raporttia ja siinä olevan kyselyn esitäytettyjä vastauksia.

Kysymykseen, tulisiko oppisopimuksia koskevan oikeudellisen instrumentin olla oikeudelliselta luonteeltaan yleissopimus vai suositus vai molemmat, Suomen Yrittäjät lausuu, että suositus on järkevä tapa lähteä edistämään tätä.

Muidenkin kysymysten osalta Suomen Yrittäjät on pääsääntöisesti samaa mieltä esitäytettyjen vastausten kanssa.

Seuraavassa huomioitamme joihinkin kohtiin:

Kysymys 4. Should the Preamble of the instrument or instruments recognize that apprenticeships vary widely in different contexts and face significant challenges in many countries, perpetuating gender inequality, offering low-quality training and inadequate protection to apprentices, and deterring participation of enterprises, in particular small and medium-sized enterprises?

SY: esipuheessa esitetyt asiat pitävät paikkansa globaalisti, koska erilaisia haasteita on. Ehdotamme kuitenkin, että lopusta jätetään viittaus pk-yrityksiin pois.

Kysymys 9. Should the instrument or instruments include a definition of “apprenticeship”? If so, should the term “apprenticeship” be defined as any form of education and training, which is governed by an apprenticeship agreement, and enables a person (the “apprentice”) to acquire the competencies required to work in an occupation through structured training consisting of on-the-job learning and supplemented by off-the-job learning and leading to a recognized qualification?

SY: Määritelmä on tarpeen, mutta on vaikea arvioida, toimiiko se käytännössä.

Kysymys 10. Should the instrument or instruments include a definition of “enterprise”? If so, should the term “enterprise” be defined as a business, undertaking, economic unit or organization, whether public or private?

SY: Määritelmä ei saa olla liian rajoittava.

Kysymys 12. Should the instrument or instruments include a definition of “recognition of prior learning”? If so, should the term “recognition of prior learning” be defined as a process of identifying, documenting, assessing and certifying a person’s competencies, acquired through formal, non-formal or informal learning, based on established qualification standards?

SY: ILO-konteksti huomioiden tällainen määritelmä voi olla vaikea tehdä siten, että tunnistaminen/tunnustaminen on riittävän laveasti ja eri maiden käytännöt huomioiva.

Kysymys 13. Should the instrument or instruments include a definition of “traineeship”? If so, should the term “traineeship”, which includes internship, be defined as any form of on-the-job learning, which enables a person (the “trainee”) to acquire work experience with a view to enhancing their employability

SY: ”Traineen” osalta kyse on erityyppisestä työsuhteesta, joten jättäisimme tämän määrittelyn pois.

Kysymys 34. Should the instrument or instruments provide that Members should take measures to create an enabling environment for promoting quality apprenticeships, including by:

(a) developing and implementing strategies, setting national goals and allocating adequate resources for quality apprenticeships?

 (b) mainstreaming quality apprenticeships in national development strategies and in employment, education and lifelong learning policies?

(c) providing incentives, such as cost-sharing, tax exemptions or subsidies for social security contributions, to enterprises, especially small and medium-sized enterprises?

(d) encouraging intermediaries, including through financial support, to participate in the provision, coordination and support of apprenticeships?

 (e) undertaking awareness-raising activities and promotional campaigns at regular intervals to improve the image and attractiveness of apprenticeships?

 (f) establishing pre-apprenticeship programmes?

SY: Kaikilta osin emme osaa arvioida. Erityisesti c-kohta on kuitenkin tärkeä, sillä kyse on myös oppisopimuksen houkuttelevuudesta pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Suomen Yrittäjät

 

Marja Vartiainen                                                  Albert Mäkelä
koulutusasioiden asiantuntija                           asiantuntija