Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta Väyläviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Ehdotettavat muutokset

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi niin, että Väylävirastolle annetaan mahdollisuus väliaikaisesti harkintansa mukaan päättää huoneistojen, rakennusten, rakennelmien ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokran (alennuksista ja/tai vuokran perimisestä luopumisesta väliaikaisesti, jos kyseessä on yksinyrittäjä, pieni tai keskisuuri yritys tai yhdistys, jotka harjoittavat tarkoitustaan tukevaa liiketoimintaa. Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020 ja olisi voimassa 31.10.2020 saakka.

Tavoitteena on koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden tai joutuvien yritysten ja ammatinharjoittajien tukeminen joustamalla ensisijaisesti liikehuoneistojen vuokrissa.

Väylävirasto myöntäisi helpotuksia ja mahdollisia alennuksia vuokranmaksuun seuraavilla perusteilla:

  • vuokralainen osoittaa tai on muuten ilmiselvää, että taloudellinen tilanne (mahdollisuus maksaa vuokraa) on merkittävästi alentunut koronan vuoksi;
  • vuokralainen osoittaa tehneensä myös muita merkittäviä toimia (lomautukset tms.) sopeuttaakseen toimintaansa;
  • vuokralainen on muuten elinkelpoinen yritys; ja
  • vuokralainen on muuten hoitanut velvoitteensa moitteetta.

Helpotukset vuokraan perustuisivat vuokralaisen omaan yhteydenottoon, jossa vuokralaiset antaisivat kirjallisesti selvityksen taloudellisesta tilastaan ja sopeutustoimistaan. Elinkelpoisuus ja velvoitteiden hoitaminen käyvät ilmi tilinpäätösasiakirjoista ja julkisista rekistereistä.

Suomen Yrittäjien näkemys

Monelle pk-yritykselle vuokrat ovat keskeinen kuluerä. Suomen Yrittäjät näkee väliaikaiset vuokranalennukset järkevänä toimenpiteenä koronakriisin aiheuttamien ongelmien ylipääsemiseksi, joten kannatamme asetuksen väliaikaista muuttamista. Perusteet vuokranalennuksen tarpeeseen tulee olla mahdollista osoittaa selkeällä ja yksinkertaisella toimenpiteellä. Kannustamme myös informoimaan yrityksiä vuokranalennusten mahdollisuuksista.

Esityksen perustelumuistiossa todetaan yhtenä kriteerinä, että vuokralaisen tulee osoittaa tehneensä myös muita merkittäviä toimia (lomautukset tms.) sopeuttaakseen toimintaa, jotta vuokrahelpotusta on mahdollista saada. Yritysten sopeuttamistoimet voivat olla hyvin erilaisia riippuen mm. yrityksen koosta ja liiketoimintamallista. Jos sopeuttamistoimia vaaditaan vuokranalennuksen ehdoksi, voidaan kyseenalaistaa onko järkevä todeta yksittäinen sopeutumistoimen esimerkki perusmuistiossa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Sampo Seppänen                                                         

ekonomisti