Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausuntoa koskien ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä.

Ehdotuksen mukainen jatkettu asetus koskee siinä säädetyin edellytyksin työnantajan oikeutta poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylityörajoituksia koskevista säännöksistä sekä vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Esitetyt muutokset kannatettavia ja tarkoituksenmukaisia

Toteamme, että asetuksen voimassaolon jatkamista koskevassa ehdotuksessa esitetyt poikkeukset vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiin ovat kannatettavia, tarkoituksenmukaisia sekä hyvin perusteltuja.

Kuten ehdotuksessa on todettu, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tulee olla riittävän laajat ja nopeasti käytettävät mahdollisuudet varmistaa sen toimintakyky, jotta ihmisten oikeus elämään ja terveyteen sekä perustuslain takaamiin riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon toteutuvat ja henkeä ja terveyttä uhkaavaa vaaraa voidaan torjua asianmukaisilla palveluilla. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan, kuten ehdotuksessa on todettu, asetuksen mukaisten toimivaltuuksien jatkaminen on välttämätöntä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa, jotta voidaan varautua väestön sairastuvuuden kasvusta ja sen seurausvaikutuksista johtuvaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen, henkilöstön sairastuvuuden lisääntymiseen, yllättäviin karanteenitilanteisiin ja alkavaan kesälomakauteen. Toteamme, että on erittäin tärkeää, että asetuksen mahdollistamia poikkeamisia voidaan koronavirusepidemian niin vaatiessa soveltaa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa työskentelevään henkilöstöön.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa ehdotukseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Atte Rytkönen

asiantuntija