Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

HE 157/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan lakivaliokunta

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta. Laki vastaisi sisällöltään nykyistä ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Ulosottokaaren väliaikaiset säännökset, joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämisestä, rajoittamisesta ja täytäntöönpanon lykkäämisestä covid-19 -epidemian vuoksi, olisivat voimassa 30.4.2021 saakka.

Suomen Yrittäjät kannattaa lakiesitystä

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Ulosottokaaren väliaikaisten covid-19 –säännösten voimassaolon jatkamisella varmistetaan, että ulosottomiehillä on lainsäädäntöön perustuva mahdollisuus myöntää ulosottomenettelyssä joustoja, jotka huomioivat yrittäjien koronakriisin aiheuttaman taloustilanteen. Paitsi, että lakimuutoksella tuetaan ahdinkoon joutuneita yrittäjiä, sillä on merkitystä yritysten ja työpaikkojen säilymiselle. Näin ollen pidämme perusteltuna, että koronahelpotuksia jatketaan myös ulosoton osalta.

Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran 9.9. julkaiseman pk-yritysbarometrin mukaan koronakriisi ei ole yritysten osalta vielä ohi. Poikkeuksellisen kevään seurauksena pk-yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. Lähes 20 prosenttia yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Osuus on noussut keväästä kuudella prosenttiyksiköllä. Eniten maksuvaikeuksia on rakentamisessa ja kaupassa, joissa yrityksistä joka viides raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Barometrin tulosten valossa myös odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat jyrkästi.[1]

Monet yritykset ja toimialat korjaavat edelleen taloudellista tilannettaan ensimmäisen aallon koronaepidemian jäljiltä. Arviomme mukaan tervehdyttämistarpeet jatkuvat pitkälle ensi vuoteen. Tämän lisäksi tulevat kuukaudet näyttävät, syveneekö yritysten tilanne uuden epidemia-aallon vuoksi entisestään. Pidämme tärkeänä, että poikkeuslainsäädännön kautta voidaan nopeasti reagoida muuttuvaan taloustilanteeseen. Näin ollen ulosottokaaren määräaikaisia poikkeuksia tulee tarkastella uudelleen ensi vuoden alkupuolella.

 

Suomen Yrittäjät

 

Tiina Toivonen                                                              

lainsäädäntöasioiden päällikkö                                                                                 

 

[1] https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometri...