Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Teema: Pääluokka 32 - Vuoden 2021 valtion talousarvioehdotuksen uudet toimet ja niiden vaikutukset sekä TKI -toiminnan haasteet ja kehittämiskohteet

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät on huolestunut valtiontalouden suuresta alijäämästä.  Ymmärrämme, että koronakriisissä on pitänyt lisätä valtion menoja. On panostettu sosiaaliturvaan ja yritystukiin, jotta päästään akuutin kriisin yli mahdollisimman pienin vaurioin. Koronatestauksen osuus yksistään ensi vuonna on 1,4 miljardia euroa.

Tilanne on kuitenkin kestämätön, koska samaan aikaan ei olla kyetty laatimaan uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Tämä olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti. Jos haluamme säilyttää hyvän asemamme rahoitusmarkkinoilla, meidän on välttämätöntä tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat Suomen tuotantopotentiaalin nousun lähivuosina.

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna pidämme ehdotuksia uusiin toimiin sekä tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan varsin vähäisinä. Elvyttäessämme pandemian tuhoamaa taloutta, meidän tulisi elvyttää sitä kestävästi. Tämä edellyttäisi erityisesti merkittävää panostusta tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan, jotta varmistaisimme Suomen pidemmän aikavälin kasvun ja kestävyyden. Nyt painopiste näyttää olevan liikaa olemassa olleista rakenteista huolehtiminen.

 

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen

ekonomisti