Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun (403/2020) lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Luonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annettua lakia säännöksellä, joka keventäisi pienelle ravitsemisyritykselle aiheutuvaa kustannusrasitetta yksinkertaistamalla hyvityksen laskemismenettelyä. Niin ikään ehdotettu säännös keventäisi pienikokoisten ravitsemisyrityksen tilinpäätösinformaatiota koskevia vaatimuksia saadun hyvityksen osalta. Tällöin myös Euroopan komission edellyttämät takaisinperintävelvoitteet lievenisivät voimassa olevaan lakiin verrattuna.

Keskeiset huomiot

Talouden ja teknologian kehityksessä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet sääntelyn tarvetta niihin kohdistuvien riskien takia. Sääntely-ympäristön kehitystä ovat lisäksi samanaikaisesti muokanneet lisääntyneet laatuvaatimukset sekä oikeusjärjestelmän säännösten monimutkaistuminen.

Samanaikaisesti sääntelyyn kuitenkin liitetään tavoitteita sen varmistamiseksi, että yritykset voisivat toimia tehokkaammin ja joustavammin. Siksi onkin välttämätöntä tarkastella hallinnollista taakkaa aiheuttavalla sääntelyllä tavoiteltavia hyötyjä ja siitä syntyviä haittoja.

Suomen yrittäjät katsoo, että ehdotettava muutos perustuu tähän kokonaisarviointii ja sen tuloksena tehtyyn hyötyjen ja haittojen punnintaan. Näkemyksemme mukaan johtopäätös haittojen liian suuresta määrästä suhteessa hyötyihin on oikea, ja sen vuoksi kannatamme ehdotettavaa muutosta.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti