Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (VN/18285/2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Luonnoksen mukaan laissa on tarkoitus tarkentaa päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta sekä ilmoituksen takia tehtävistä toimenpiteistä epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

Suomen Yrittäjät esittää lausunnossaan, että mitoituksesta ei tehdä liian tiukkaa, vaan siihen jätetään riittävästi joustoa yllättävien ja ennalta arvaamattomien muutosten varalta. Henkilöstön ennalta arvaamattomia poissaoloja on jatkossakin. Myös lasten yllättävät poissaolot ovat varhaiskasvatuksessa yleisiä. Siksi täsmällisen mitoituksen ennakoiminen ja täydellinen varmistaminen on käytännössä mahdotonta. Liian tiukka sääntely vaarantaa  joissakin tilanteissa koko toiminnan ja se lisää myös kaikkien osapuolten kustannuksia. Siksi lakiin on jätettävä riittävästi väljyyttä ja mahdollisuus tilapäisiin poikkeamiin.

Suomen Yrittäjät pitää ilmoitusvelvollisuuden osalta esitettyjen tavoitteiden toteutumista tärkeänä. On puututtava toimintaan kohdistuviin epäkohtiin ja mahdollisiin uhkatekijöihin. Myös varhaiskasvatuksen laatua tulee parantaa. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan nyt esitetyllä tavalla ole tarkoituksenmukaista, eikä ongelmatonta. Luonnoksessa esitettyjä epäkohtia voidaan korjata voimassa olevan lainsäädännön ohjeistuksia tarkentamalla, eikä lakia ole tältä osin tarpeen muuttaa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                              Marja Vartiainen                             

pääekonomisti                                 koulutusasioiden asiantuntija