Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Euroopan komissio julkaisi 24.9.2020 tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n vähittäismaksustrategiasta (COM (2020) 592 final).

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät näkee vähittäismaksustrategian hyödyllisenä. Strategialla voidaan parantaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä, kun ne saavat käyttöönsä laadukkaampia maksuratkaisuja. Korostamme samalla kuitenkin kaikissa tilanteissa osapuolten sopimusvapautta sopia keskenään maksutavoista.

Kannattamme toimia, joilla voidaan edistää uusien toimijoiden pääsyä markkinoille ja uusien innovatiivisten maksuratkaisujen saatavuutta. Näkemyksemme mukaan näin voidaan lisätä kilpailua ja hillitä kustannuksien nousua. Samaan aikaan pidämme kuitenkin tärkeänä, että tietosuoja ja asiakkaansuoja pysyvät riittävän korkealla tasolla kaikilla toimijoilla.

Erityisen toivottuna kehityskulkuna suomalaiset pk-yritykset pitävät sitä, että pikamaksaminen yleistyisi. Se helpottaisi konkreettisesti yritysten toimintaa, tarjoaisi maksupalveluntarjoajille uusia kilpailumahdollisuuksia ja yrityksille valinnanvaraa. Yhdymmekin valtioneuvoston kantaan siitä, että Suomen tulee kannattaa toimenpiteitä, joilla pikamaksamista voidaan edistää.

Samaan aikaan pidämme tärkeänä, että mahdollisuus tiettyjen toistuvaissuoritusten kohdalla käyttää SEPA tilisiirtoa säilyy. Tämä on tiettyjen suoristusten kohdalla yrityksille kustannustehokkain tapa toimia.

Riittävästä kuluttajansuojasta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä huolehtiminen ovat tärkeitä seikkoja, mutta erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistoimet ovat jo nyt tosiasiassa johtaneet tilanteisiin, jossa yritykseltä on evätty yksilöimättömästi oikeus maksupalveluihin. Perusmaksupalvelujen saaminen tulee olla mahdollista kaikille yrityksille kohtuullisin ja selkein edellytyksin.

Digitalisaation edistäminen on tärkeää, mutta yhdymme komission esittämään huoleen siitä, että yhä useamman palvelun digitalisoinnin riskinä on se, että esimerkiksi yrittäjät, joilla ei ole riittävää pääsyä digitaalisiin palveluihin, voivat syrjäytyä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen
ekonomisti