Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä, koska sen tavoitteena on saada vapaan sivistystyön kautta hankittu muu kuin tutkintotavoitteinen osaaminen näkyväksi säätämällä mahdolliseksi vapaan sivistystyön oppilaitoksissa hankitun osaamista kuvaavien suoritustietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon. Vapaassa sivistystyössä järjestettävä vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavaa osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista nyt helpotetaan. Esityksellä kehitetään osaamisperusteisuuden ulottamisesta läpi koulutusjärjestelmän ja tuetaan jatkuvaa oppimista. On kuitenkin tärkeää, että Koski-järjestelmää kehitetään edelleen ja varmistetaan sen toimivuus. Myös vapaan sivistystyön opettajien osaamista on vahvistettava, jotta heillä on valmius järjestelmän käyttöönottoon.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                     Marja Vartiainen
pääekonomisti                        koulutusasioiden asiantuntija