Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

​valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 

Lentoliikenteen päästöt kattavat noin 2,5 prosenttia globaaleista CO2-päästöistä. Vaikutus ilmankehänlämpenemiseen on suurempi, jos kaikki lentoliikenteen päästöt otetaan huomioon. Lentoliikenne on ollut ennen koroviruspandemiaa voimakkaassa kasvussa, eikä energiatehokkuutta parantavalla teknologialla ole pystytty estämään lentoliikenteen päästöjen kasvua globaalisti. Päästöjen odotetaan kasvavan selvästi myös tulevina vuosikymmeninä ja lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota yhä voimakkaammin.  

Lentoliikenne on elintärkeä suomalaisten yritysten näkökulmasta. Se mahdollistaa nopeat yhteydet Suomen sisällä ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi toimivat yhteydet ovat matkailun kannalta elintärkeitä ja kymmenosa ulkomaankaupan arvosta kulkee lentorahdissa.  Näin ollen lentoliikenteen kansallisissa päästövähennystoimissa tulee huomioida niiden vaikutukset suomalaisten yritysten toimintaympäristöön. Etenkin pandemian aiheuttamien haasteiden myötä lentoliikenteen toimintaedellytyksiin on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota. Kansainvälisillä ICAO:n ja EU:n toimilla pystytään tekemään vaikuttavia ja kustannustehokkaita lentoliikenteen päästövähennystoimia. Näiden toimien vahvistamiseen tulee panostaa voimakkaasti. 

 

Suomen Yrittäjät 

 

Mika Kuismanen                       Sampo Seppänen 

pääekonomisti                          ekonomisti