Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien, muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia.

Esityksellä on tarkoitus korjata neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä teknisiä puutteita.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa tavoitetta selkeyttää vaikeatulkintaista lainsäädäntöä, joka on aiheuttanut pienille ja keskisuurille yrityksille merkittäviä ongelmia saada peruspankkipalveluja.

Olemme tyytyväisiä siitä, että esitykseen on sisällytetty lähinnä vain teknisluontoisimpia muutosehdotuksia, jotka liittyvät neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon, FATF:n suosituksiin tai muihin kansallisiin muutostarpeisiin.

Pidämme hyvänä sitä ratkaisua, että muita muutostarpeita on päätetty arvioida erikseen ja sitä varten on perustettu erillinen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus tarvittaviksi lakimuutoksiksi ja täydennyksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään lainsäädäntöön.

Suomen Yrittäjät korostaa tarvetta luoda selkeä ja toimiva sääntelykokonaisuus, jotta mahdollistetaan lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen ja vähennetään tulkinnanvaraisuuden aiheuttamaa taakkaa ilmoitusvelvollisille ja yrityksille. Selkeä ja toimiva sääntelykokonaisuus kaikkien osapuolten etu.

Nykytilanne, jossa pk-yritykseltä on evätty yksilöimättömästi oikeus peruspankkipalveluihin, on kestämätön. Katsomme, että tältä osin lainsäädäntö kaipaa täsmennystä. Jos yritykselle ei kerrota syitä palvelusuhteen epäämiseen, yrityksen on käytännössä mahdoton toimittaa tai tarkentaa esimerkiksi puutteelliseksi katsottuja tietoja.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen

ekonomisti